La manipulació irregular de les instal·lacions de gas constitueix, segons els casos, un delicte o falta recollit al Codi penal (articles 255 i 623) que posa en greu risc la integritat física de les persones (tant de qui la fa com de qui hi conviu i dels seus veïns) i dels béns.

Les denúncies rebudes seran tractades de manera anònima i confidencial.

 • El frau, a més, representa un acte d’insolidaritat, ja que l’energia que el defraudador sostreu al sistema recau sobre el conjunt dels clients que sí que compleixen les seves obligacions.
 • El Reial decret 1434/2002, a l’article 62, indica que es considerarà que hi ha frau quan es produeixi alguna acció o omissió tendent a modificar o impedir el mesurament del subministrament contractat en perjudici del distribuïdor o comercialitzador. L’article 56 del Reial decret esmentat habilita les empreses distribuïdores a interrompre el subministrament quan detecten situacions anòmales a les instal·lacions o als equips de mesura.

Com puc denunciar una situació irregular?

Les denúncies sobre irregularitats a la xarxa, instal·lacions de gas o aparells de mesurament són importants perquè ajuden a mantenir la seguretat i la integritat del sistema i prevenen accidents. Pots posar en coneixement de la distribuïdora situacions anòmales a través del formulari següent:

Tens més preguntes?
* Camps obligatoris
Facilita el CUPS o l'adreça on possiblement s'està produint una situació d'irregularitat:

ES


Màx.: 2.000 caràcters.

Pots adjuntar un arxiu amb una mida màxima de 3 MB.

En compliment del que disposen el Reglament general de protecció de dades i altres normatives aplicables en matèria de protecció de dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, us informem que en cas que faciliteu alguna dada de caràcter personal, s'incorporarà en un fitxer automatitzat titularitat de NEDGIA, SA, amb domicili a Madrid, Avenida de América, 38, o, si escau, de la distribuïdora que sigui titular de les xarxes en les quals hi ha connectat el vostre punt de subministrament, amb l'única finalitat de poder gestionar la denúncia efectuada. En qualsevol moment, teniu dret a oposar-vos al tractament i la utilització de les vostres dades personals i podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la vostra distribuïdora al domicili que s'indica, acompanyat d'una còpia del vostre DNI.


(1)

 • NEDGIA RIOJA, S.A A-26037861 AV. DE JORGE VIGÓN, 51 -LOGROÑO
 • NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A A-47068127 C/ESTACIÓN, 4 BAJOS -VALLADOLID
 • NEDGIA CASTILLA LA MANCHA, S.A A-79238663 C/JARAMA 132 NAVE 3.08 Y 3.09 POL IND SANTA MARÍA DE BENQUERANCIA, TOLEDO
 • NEDGIA GALICIA, S.A A-15383285 C/LISBOA S/N EDIF. AREA CENTRAL LOCAL 31, H-I-J 15707-SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • NEDGIA ANDALUCIA, S.A A-41225889 POL IND PINEDA CALLE E, PARCELA 4 41012 SEVILLA
 • NEDGIA CEGAS, S.A, A-08009722 AV. CARDENAL BENLLOÇ, 67 -VALENCIA
 • NEDGIA NAVARRA, S.A A-31073232 AV. GUIPUZCOA, 40 1ºPLANTA 31012-PAMPLONA
 • NEDGIA MADRID, SDG, S.A, A-66036625, AV. AMERICA, 38 28028-MADRID,
 • NEDGIA CATALUNYA, S.A. PZA. DEL GAS, 2, 08003 BARCELONA,
 • NEDGIA ARAGÓN, S.A., ADELFA, 28, 50171- LA PUEBLA DE ALFINDEN

He llegit i accepto les condicions legals