L’alt cost que actualment representa l’energia i la necessitat de la conservació mediambiental i de l’entorn ecològic, fan que sigui de gran importància analitzar els criteris de disseny i d’operació de totes les activitats que requereixin, per al seu funcionament, consums d’energia significatius.

Consells

La indústria, per la complexitat específica de cada subsector, necessita l’assessorament personalitzat d’un especialista.

generació tèrmica

Calor residual

L’aprofitament de calors residuals, inserint algun sistema de recuperació, permet obtenir un estalvi energètic, utilitzant l’energia tèrmica que contenen, per exemple, per generar aigua calenta per a diferents usos.

D’aquesta manera poden disminuir les necessitats de combustible.

cogeneració

Cogeneració

L’existència d’una demanda de calor útil permet aplicar aquesta tecnologia com a instrument d’optimització del consum energètic. Estudia, per al teu cas particular, la cogeneració com a possible solució energètica.

Treballar que aïlla

Aïllament

Des del punt de vista energètic, els aïllaments permeten reduir les pèrdues de calor que es produeixen per les conduccions i els dipòsits. Això redundarà positivament en el consum energètic.

auditories_energètiques

Auditories energètiques

La realització d’auditories energètiques pot constituir una eina per a la millora en l’eficiència, ja que ajudaria a detectar les possibles millores adaptades a cada procés concret i contribuir, d’aquesta manera, a l’eficiència general de la indústria.

substitució combustible

Substitució de combustible

L’extensió, en els últims anys, de la xarxa de distribució de gas natural ha convertit aquest combustible en una opció molt avantatjosa. Adaptar les calderes i els cremadors perquè consumeixin gas natural en lloc de productes petrolífers pot ajudar a millorar l’eficiència energètica, a més de reduir les emissions de CO2 i d’altres contaminants.

Enllaços relacionats:

› IDAE 

› CNMC 

Fitxers relacionats:

› Cogeneració (PDF 785 KB) 

› Políticas de gestió mediambiental (PDF 1,1 MB)