Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas Hem iniciat la digitalització progressiva de les comunicacions que t’enviem. En algunes zones on operem ja estem enviant digitalment la informació del teu interès. Más información A Nedgia estem canviant per fer-te la vida més fàcil
Inspecció periòdica de gas natural

Inspecció periòdica

Si fa poc que hem fet la inspecció periòdica de la teva instaŀlació, podràs descarregar-te tota la documentació oficial des de l’enllaç següent. Necessitaràs el número de control que t’haurem lliurat durant la nostra visita a domicili.

Inspecció periòdica
Estat sol·licitud d’alta de gas natural

Estat de la soŀlicitud d’alta

Coneix com avança la teva alta de gas natural introduint el número de soŀlicitud i el codi de control. Trobaràs aquests números en el comunicat d’SMS/correu electrònic d’avisos que t’hem enviat.

Estat soŀlicitud d’alta