Et mostrem tots els tipus d’avisos i cartells de Nedgia que et pots trobar a casa.

buzones carta nedgia
Carta inspección periódica

Comunicació d’inspecció periòdica

Comunicació que s’envia als consumidors per informar-los d’una pròxima inspecció periòdica.

Carta inspección periódica segundo aviso

Comunicació d’inspecció periòdica – 2n avís

Comunicació que s’envia als consumidors per informar-los de la franja horària en què es farà la visita.

carta de aviso

Cartell d’avís d’inspecció periòdica

Cartell que facilita Nedgia i que mostra el dia i la franja horària en què es farà la inspecció periòdica. Aquesta targeta es dirigeix a totes les persones que hagin rebut anteriorment la carta d’inspecció periòdica, tenint en compte que no sempre es fa a tots els habitatges d’una finca el mateix any.

Tarjeta de ausencia de inspección periódica

Targeta d’absència en la inspecció periòdica

Full que emplena el personal qualificat de Nedgia en cas que el consumidor no sigui a casa.

Justificante corrección anomalías JCA

Justificant correcció d’anomalies

Document que emplena l’instal·lador, el tècnic de l’empresa autoritzada o el tècnic d’Assistència Tècnica, per informar que s’han corregit les anomalies detectades durant la inspecció, i que s’ha d’enviar a Nedgia.

Guía práctica inspección periódica

Guia pràctica d’inspecció periòdica

En aquesta guia pràctica es resumeixen, de manera senzilla, totes les comprovacions que es faran durant el procés d’inspecció periòdica de la seva instal·lació de gas.