He de pagar la inspecció periòdica?

No hauràs de fer cap pagament en el moment de la inspecció, tant si la fas amb nosaltres com amb una empresa instal·ladora de gas.

Farem arribar el cost de la inspecció de l’IRI i de la inspecció de la IRC a la teva comercialitzadora, perquè els afegeixi a la teva factura de gas.

Recorda que poden arribar per separat i, en els dos casos, es diferencia el cost de la visita del tècnic del cost de gestió.

El cost de la IRC s’estableix segons un criteri de repartiment.

coste inspección periódica

A continuació trobaràs les tarifes regulades que s’apliquen a les inspeccions periòdiques fetes per les companyies distribuïdores segons la teva comunitat autònoma.

És possible que el cost de l’IRI estigui cobert per altres serveis de manteniment de gas privat?

Si, alguns serveis de manteniment cobreixen aquest cost, però això ho has de consultar amb l’empresa amb la qual tinguis contractat aquest servei.

Identifica el nostre personal

Sol·licita sempre l’acreditació professional i desconfia de visites no programades d’empreses sense autorització.

icono acreditación
Sol·licitar l’acreditació

El personal de Nedgia ha d’anar sempre degudament identificat amb la targeta d’acreditació de Nedgia.

Recorda que no hauràs de fer cap pagament en el moment de la inspecció. El cost de la inspecció es carregarà en la factura que, periòdicament, t’envia la comercialitzadora.

icono check
Comprovar que el seu uniforme té el logotip de Nedgia o de l’empresa acreditada

El personal que t’atén ha d’anar sempre amb la indumentària apropiada que el relacioni amb Nedgia o amb l’empresa acreditada.

En cas de dubte, truca al telèfon d’Atenció al Client: 900 100 252.

icono reparación
Procés d’inspecció periòdica, lectura del comptador o atenció de la urgència que es produeixi

Després de comprovar els dos punts anteriors, el personal de Nedgia o de l’empresa acreditada a aquest efecte, per a les inspeccions periòdiques, durà a terme la missió que tingui encomanada amb la màxima celeritat possible.