Revisió del gas del teu habitatge i/o comunitat, obligatòria per llei cada 5 anys.

Imagen visita inspector

Consulta aquí el RD 984/2015 (pàgines: 103546-103548; 103551; 103563 -103567) pel qual es regula el mercat organitzat de gas i l’accés a tercersa les instal·lacions del sistema de gas natural.


(*) Durant els treballs d’inspecció es duran a terme proves de combustió dels aparells de producció d’aigua calenta sanitària, i és necessari que aquests funcionin a la màxima potència, per la qual cosa hi haurà un cert consum d’aigua que podries aprofitar per a altres usos.