IRC Instalación receptora común

La inspecció periòdica de la Instal·lació Receptora Comuna consisteix en la revisió de la instal·lació de gas de la teva comunitat

icono 01

Què és la inspecció de la Instal·lació Receptora Comuna?

És la revisió de la instal·lació de gas de la teva comunitat. Està formada per les claus i canonades necessàries per portar el gas des de la connexió de servei de la companyia distribuïdora fins a les instal·lacions de gas de cada habitatge de la comunitat.

icono 02

Quan s’ha de fer la inspecció de gas de la instal·lació comuna de la comunitat de veïns?

D’acord amb la normativa vigent, la inspecció de la instal·lació de les zones comunes es du a terme cada 5 anys. Des de NEDGIA informarem per escrit, mitjançant una carta, tots els veïns de la comunitat connectats a la xarxa, quan hagi vençut el període i l’hàgiu de fer.

icono 03

Es fan alhora les inspeccions de la instal·lació individual del meu habitatge i de la instal·lació de gas de la comunitat?

Aquestes inspeccions es fan cada cinc anys, però no sempre es fan alhora. Des de NEDGIA informarem per escrit tots els veïns de la comunitat connectats a la xarxa quan sigui el moment de fer-la.

icono 03

Amb qui es pot fer la inspecció periòdica de la instal·lació de gas de la comunitat de veïns? Teniu dues possibilitats

  • Fer-la amb NEDGIA, la vostra empresa distribuïdora de gas
  • Optar per una empresa instal·ladora de gas habilitada. En aquest web podreu consultar la llista d’empreses instal·ladores habilitades www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es.

L’empresa que faci la inspecció de la instal·lació de gas s’encarregarà d’enviar-nos el certificat amb el resultat de la inspecció a través del web.

icono 05

Quant ens costarà i com podem pagar-la?

En qualsevol de les dues opcions, no haureu de pagar res en el moment de la visita del tècnic al vostre habitatge. Farem arribar l’import de la inspecció a l’empresa comercialitzadora que correspongui perquè l’inclogui a la factura de gas de cada veí.

Als arxius adjunts podeu consultar els nostres preus d’inspecció. Com podeu veure, el cost de la inspecció té un preu regulat i l’estableix cada comunitat autònoma. Així doncs, en algunes comunitats l’import es repercuteix entre tots els punts de subministrament en servei connectats a la instal·lació mentre que en d’altres és un cost fix per habitatge.

Si opteu per una empresa instal·ladora, el cost l’haureu d’acordar amb aquesta.