Drets d’alta

En què consisteix el dret d’alta? Quines tarifes regulen aquest dret?

Els drets d’alta són la contraprestació econòmica que perceben les empreses distribuïdores de gas natural, quan un usuari nou contracta el servei de subministrament de gas canalitzat. L’empresa distribuïdora inspeccionarà la instal·lació receptora, una vegada rebut el butlletí de l’instal·lador autoritzat i procedirà, si s’escau, a instal·lar i precintar l’equip de mesura de l’usuari.

Els drets d’alta s’apliquen a nous subministraments i a l’ampliació dels ja existents i s’inclouen en aquests drets els serveis de connexió i verificació de les instal·lacions.

Tarifes3.13.23.33.4
Catalunya76,8576,85122,54122,54
Cegas90,9790,97150,37150,37
Madrid91,2391,23136,48136,48
Andalusia7276,0297,14107,47
Castella la Manxa84,9587,63126,12129,25
Castella Lleó80,9484,2119,62119,62
Galícia106,89106,89151,79151,79
Navarra93,5106,06139,55139,55
Rioja86,5686,56143,57143,57
País Basc104,29104,29156,47156,47
Aragó104,86110,87141,62141,62
Extremadura88,50  88,50123,98 157,12

Drets de connexió de servei

Els drets de connexió de servei són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per dur a terme el conjunt d’instal·lacions o operacions necessàries per atendre un punt de subministrament de gas nou o per ampliar la capacitat d’un d’existent.

Tarifes (€)3.13.23.23.33.4
(Consum anual)<5.000 kWh>5.000 <15.000>15.000<50.000>50.000<100.000>100.000
Preus128,67128,67295,72591,48591,48

(*) Aquests preus inclouen un 21 % d’IVA

(**) Tarifa aplicable per a ús d’aigua calenta cuina

(***) Tarifa aplicable per a ús de calefacció, aigua calenta i cuina