Mostrámosche todos os tipos de avisos e carteis de Nedgia que podes atopar no teu fogar.

Carta de inspección periódica

Carta de inspección periódica

Carta que se envía aos consumidores informándoos dunha próxima inspección periódica.

Carta de inspección periódica 2º aviso

Carta de inspección periódica- 2º aviso

Carta que se envía aos consumidores informándoos da franxa horaria na que se realizará a visita.

Cartel de aviso de inspección periódica

Cartel de aviso de inspección periódica

Cartel que facilita Nedgia e que mostra o día e franxa horaria no que se vai realizar a inspección periódica. Esta tarxeta diríxese a todas as persoas que reciban con anterioridade a carta de inspección periódica, tendo en conta que non sempre se realiza en todas as vivendas dun edificio no mesmo ano.

Tarjeta de ausencia en la inspección periódica

Tarxeta de ausencia na inspección periódica

Folla que cubre o persoal cualificado de Nedgia en caso de que o consumidor non se atope na vivenda.

Justificante corrección de anomalías

Xustificante corrección de anomalías

Documento que cubre o instalador, o técnico da empresa autorizada ou o técnico de Asistencia Técnica, para informar que se corrixiron as anomalías detectadas durante a inspección, e que debe enviarse a Nedgia.

Folleto sobre la Inspección Periódica

Guía práctica de Inspección Periódica

Resúmese de forma sinxela, nesta guía práctica, todas as comprobacións que serán realizadas durante o proceso de inspección periódica da súa instalación de gas.

Inicio\Conoce los avisos que dejaremos en tu hogar Conoce los avisos que dejaremos en tu hogar Te mostramos todos los tipos de avisos y carteles de Nedgia que puedes encontrar en tu hogar. Carta de inspección periódica Carta de inspección periódica Carta que se envía a los consumidores informándoles de una próxima inspección periódica.  2ª CARTA INSPECCIÓN PERIÓDICA Carta de inspección periódica 2º aviso Carta que se envía a los consumidores informándoles de la franja horaria en que se realizará la visita.  Cartel de aviso de inspección periódica Cartel de aviso de inspección periódica Cartel que facilita Nedgia y que muestra el día y franja horaria en el que se va a realizar la inspección periódica. Esta tarjeta se dirige a todas las personas que hayan recibido con anterioridad la carta de inspección periódica, teniendo en cuenta que no siempre se realiza en todas las viviendas de una finca en el mismo año.  Tarjeta de ausencia en la inspección periódica Tarjeta de ausencia en la inspección periódica Hoja que cumplimenta el personal cualificado de Nedgia en caso de que el consumidor no se encuentre en la vivienda.  JUSTIFICANTE CORRECCIÓN ANOMALÍAS de gas natural Justificante corrección de anomalías Documento que cumplimenta el instalador, el ténico de la empresa autorizada o el técnico de Asistencia Técnica, para informar que se han corregido las anomalías detectadas durante la inspección, y que debe enviarse a Nedgia.  Guía práctica de Inspección Periódica Guía práctica de Inspección Periódica Se resume de forma sencilla, en esta guía práctica, todas las comprobaciones que serán realizadas durante el proceso de inspección periódica de su instalación de gas.  Cartel de lecturas de gas natural Aviso

Aviso

Cartel que amosa o día e a franxa horaria no que se vai realizar a lectura do contador, en caso de que o consumidor non estea dispoñible, facilítaselle un espazo para que indique a lectura.

Cartel de incidencias

Cartel de incidentes

Cartel informativo que indica que non foi posible acceder ao mostrador dos contadores dos propietarios da comunidade para realizar a lectura, especificando o motivo para resolver os veciños.

Tarjeta de ausencia

Tarxeta de ausencia

Deposítase na vivenda do consumidor en caso de que non se puidese realizar a lectura do contador por ausencia ou outros motivos. Contén as instrucións de como indicar a lectura en ausencia do persoal cualificado.