Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas APP YoLeoGas As denuncias recibidas serán tratadas de forma anónima e confidencial.
Denuncia de irregularidades
A manipulación irregular das instalacións de gas constitúe, segundo os casos, un delito ou falta recollido no Código Penal (artigos 255 e 623) que pon en grave risco a integridade física das persoas (de quen a realiza así como de quen convive con ela e dos seus veciños) e os bens.
Imagen denuncia de irregularidades

A fraude, ademais, representa un acto de insolidariedade, xa que a enerxía que o defraudador subtrae ao sistema recae sobre o conxunto dos clientes que si cumpren coas súas obrigas.

O Real Decreto 1434/2002, no seu artigo 62, indica que se considerará que existe fraude cando se produza algunha acción ou omisión tendente a modificar ou impedir a medición da subministración contratada en prexuízo do distribuidor ou comercializador. O artigo 56 do citado Real Decreto habilita empresas distribuidoras a interromper a subministración cando detectan situacións anómalas nas instalacións ou equipos de medida.

Como denunciar unha manipulación nas instalacións de gas natural?

As denuncias sobre manipulacións na rede, instalacións de gas natural ou aparellos de medición son importantes porque axudan a manter a seguridade e integridade do sistema e preveñen accidentes. Podes poñer en coñecemento da distribuidora estas denuncias a través do seguinte formulario:

Tes máis preguntas?

Vas enviar unha denuncia de fraude nas instalacións de gas natural. Se o que desexas é formular unha incidencia relacionada con outros procesos como lecturas, inspección periódica, altas, etc. por favor ponte en contacto co noso departamento de atención ao cliente no teléfono 900 100 252.

  * Campos obligatorios
  Facilita el CUPS o la Dirección donde posiblemente se está produciendo una situación de irregularidad:

  ES


  Máx: 2000 caracteres.

  Puedes adjuntar un archivo con un tamaño máximo de 3Mb.

  He leído y acepto las condiciones legales

  En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos y demás normativa aplicable en materia de protección de datos, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, le informamos que en caso de facilitar algún dato de carácter personal, los mismos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de NEDGIA, S.A. con domicilio en Madrid, Avenida de América, 38, o, en su caso, de la distribuidora que sea titular de las redes a las que está conectado su punto de suministro (1), con la única finalidad de poder gestionar la denuncia efectuada. En cualquier momento, Ud. tiene derecho a oponerse al tratamiento y utilización de sus datos personales pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a su distribuidora al domicilio que se indica, acompañando una copia de su DNI.


  (1)

  • NEDGIA RIOJA, S.A A-26037861 AV. DE JORGE VIGÓN, 51 -LOGROÑO
  • NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A A-47068127 C/ESTACIÓN, 4 BAJOS -VALLADOLID
  • NEDGIA CASTILLA LA MANCHA, S.A A-79238663 C/JARAMA 132 NAVE 3.08 Y 3.09 POL IND SANTA MARÍA DE BENQUERANCIA, TOLEDO
  • NEDGIA GALICIA, S.A A-15383285 C/LISBOA S/N EDIF. AREA CENTRAL LOCAL 31, H-I-J 15707-SANTIAGO DE COMPOSTELA
  • NEDGIA ANDALUCIA, S.A A-41225889 POL IND PINEDA CALLE E, PARCELA 4 41012 SEVILLA
  • NEDGIA CEGAS, S.A, A-08009722 AV. CARDENAL BENLLOÇ, 67 -VALENCIA
  • NEDGIA NAVARRA, S.A A-31073232 AV. GUIPUZCOA, 40 1ºPLANTA 31012-PAMPLONA
  • NEDGIA MADRID, SDG, S.A, A-66036625, AV. AMERICA, 38 28028-MADRID,
  • NEDGIA CATALUNYA, S.A. PZA. DEL GAS, 2, 08003 BARCELONA,
  • NEDGIA ARAGÓN, S.A., ADELFA, 28, 50171- LA PUEBLA DE ALFINDEN