Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas APP YoLeoGas As denuncias recibidas serán tratadas de forma anónima e confidencial.
Denuncia de irregularidades
A manipulación irregular das instalacións de gas constitúe, segundo os casos, un delito ou falta recollido no Código Penal (artigos 255 e 623) que pon en grave risco a integridade física das persoas (de quen a realiza así como de quen convive con ela e dos seus veciños) e os bens.
Imagen denuncia de irregularidades

A fraude, ademais, representa un acto de insolidariedade, xa que a enerxía que o defraudador subtrae ao sistema recae sobre o conxunto dos clientes que si cumpren coas súas obrigas.

O Real Decreto 1434/2002, no seu artigo 62, indica que se considerará que existe fraude cando se produza algunha acción ou omisión tendente a modificar ou impedir a medición da subministración contratada en prexuízo do distribuidor ou comercializador. O artigo 56 do citado Real Decreto habilita empresas distribuidoras a interromper a subministración cando detectan situacións anómalas nas instalacións ou equipos de medida.

Como denunciar unha manipulación nas instalacións de gas natural?

As denuncias sobre manipulacións na rede, instalacións de gas natural ou aparellos de medición son importantes porque axudan a manter a seguridade e integridade do sistema e preveñen accidentes. Podes poñer en coñecemento da distribuidora estas denuncias a través do seguinte formulario:

Tes máis preguntas?

Vas enviar unha denuncia de fraude nas instalacións de gas natural. Se o que desexas é formular unha incidencia relacionada con outros procesos como lecturas, inspección periódica, altas, etc. por favor ponte en contacto co noso departamento de atención ao cliente no teléfono 900 100 252.

  * Campos obrigatorios
  Facilite o CUPS ou o Enderezo onde posiblemente se está a producir unha situación de irregularidade:

  ES


  Máx.: 2.000 caracteres.

  Pode achegar un arquivo cun tamaño máximo de 3 MB.

  Informámolo que en caso de facilitar algún dato de carácter persoal a través deste formulario web, estes serán tratados pola entidade distribuidora de gas titular da rede á que está asociada a súa denuncia, tal e como se describe na nosa política de privacidade. A devandita entidade actuará como responsable do tratamento coa finalidade de detectar, xestionar e investigar fraudes e irregularidades.

  ostede ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, limitar e opoñerse ao tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a revogar o seu consentimento en calquera momento, como se explica na nosa política de privacidade, onde atopará información adicional e detallada sobre Protección de Datos.

  Este sitio está protexido por reCAPTCHA e apolítica de privacidade de Google e a seguinte termos do servizoaplícanse.