Revisión do gas da túa vivenda e/ou comunidade, obrigatoria por lei cada 5 anos.

Imagen visita inspector

Consulta aquí o RD 984/2015 (páxinas: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso a terceiros ás instalacións do sistema de gas natural.


(*) Durante os traballos de inspección realizaranse probas de combustión dos aparatos de produción de auga quente sanitaria, polo que é necesario que estes funcionen á máxima potencia e haberá certo consumo de auga que poderías aproveitar para outros usos.