Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas Aviso importante sobre a inspección periódica na Comunidade de Madrid.

Coñece o procedemento para levar a cabo a inspección periódica da instalación de gas natural.
Máis información Inspección periódica
Coñece as medidas de actuación do técnico
durante as visitas.
Protocolo de actuación Inspección Periódica

Revisión do gas da túa vivenda ou comunidade, obrigatoria por lei cada 5 anos.

Inspección periódica de gas natural, seguridade, máscaras

Inspección periódica na Comunidade de Madrid

Coñece o novo procedemento que establece o Decreto 18/2019 da Comunidade de Madrid para levar a cabo a inspección periódica nas instalacións de gas natural.

Inspección periódica Madrid

Protocolo de actuación

Durante os traballos de inspección realizaranse probas de combustión dos aparatos de produción de auga quente sanitaria, polo que é necesario que estes funcionen á máxima potencia e haberá certo consumo de auga que poderías aproveitar para outros usos.

Coñece o protocolo de actuación dos nosos técnicos para levar a cabo a inspección con total seguridade para todos.

Limpieza previa del material a utilizar

Limpeza previa do material que se vai utilizar

Nedgia - Visitas de inspección - Limpieza de manos

Limpeza previa de mans con xel desinfectante

Nedgia - Visitas de inspección - Uso de máscara e protección ocular

Uso de máscara e protección ocular

Nedgia - Visitas de inspección - Guantes

Uso de luvas

Nedgia - Visitas de inspección - Acreditación de los técnicos

Presentación da acreditación de Nedgia

Nedgia - Visitas de inspección - Mayores de 18

A visita só poderá facela se na túa vivenda hai un adulto

Nedgia - Visitas de inspección - Distancia social

Distanciamento social recomendado

Nedgia - Visitas de inspección -

Preguntarache onde deixa o material

Nedgia - Visitas de inspección - dejará todo como estaba

Deixarémolo todo como estaba

Nedgia - Visitas de inspección -

Explicación dos documentos para asinar e entrega de copias

Nedgia - Visitas de inspección -

Dará resposta a todas as túas preguntas

Nedgia - Visitas de inspección -

Dirache cando será a próxima visita

Consulta aquí o RD 984/2015 (páxinas: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso a terceiros ás instalacións do sistema de gas natural