Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas Coñece o procedemento para levar a cabo a inspección periódica da instalación de gas natural. Aviso importante sobre a inspección periódica na Comunidade de Madrid. Máis información Inspección periódica Quiero gas natural Coñece as medidas de actuación do técnico durante as visitas. Protocolo de actuación Inspección periódica

Revisión do gas da túa vivenda e/ou comunidade, obrigatoria por lei cada 5 anos.

Revisión inspección periódica

Inspección periódica na Comunidade de Madrid

Coñece o novo procedemento que establece o Decreto 18/2019 da Comunidade de Madrid para levar a cabo a inspección periódica nas instalacións de gas natural.

Inspección periódica Madrid

Protocolo de actuación

Durante os traballos de inspección realizaranse probas de combustión dos aparatos de produción de auga quente sanitaria, polo que é necesario que estes funcionen á máxima potencia e haberá certo consumo de auga que poderías aproveitar para outros usos.

Coñece o protocolo de actuación dos nosos técnicos para levar a cabo a inspección con total seguridade para todos.

visita de inspección programada

Medidas de actuación do técnico durante as visitas de Inspección Periódica

productos de limpieza

Limpeza previa do material que se vai utilizar

lavarse las manos con jabón

Limpeza previa de mans con xel desinfectante

técnico con mascarilla

Uso de máscara e protección ocular

manos con guantes

Uso de luvas

tarjeta de identificación nedgia

Presentación da acreditación de Nedgia

presencia de un adulto en el domicilio

A visita só poderá facela se na túa vivenda hai un adulto

distanciamiento social

Distanciamento social recomendado

el técnico preguntará dónde deja el material

Preguntarache onde deixa o material

Limpiaremos y dejaremos todo como estaba antes de la visita

Deixarémolo todo como estaba

explicación de los documentos a firmar

Explicación dos documentos para asinar e entrega de copias

el técnico dará respuesta a todas tus preguntas

Dará resposta a todas as túas preguntas

Consulta aquí o RD 984/2015 (páxinas: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso a terceiros ás instalacións do sistema de gas natural