Coñece as medidas de actuación do técnico
durante as visitas.
Protocolo de actuación Inspección Periódica

Revisión do gas da túa vivenda ou comunidade, obrigatoria por lei cada 5 anos.


Protocolo de actuación

Durante os traballos de inspección realizaranse probas de combustión dos aparatos de produción de auga quente sanitaria, polo que é necesario que estes funcionen á máxima potencia e haberá certo consumo de auga que poderías aproveitar para outros usos.

Coñece o protocolo de actuación dos nosos técnicos para levar a cabo a inspección con total seguridade para todos.

Limpieza previa del material a utilizar

Limpeza previa do material que se vai utilizar

Nedgia - Visitas de inspección - Limpieza de manos

Limpeza previa de mans con xel desinfectante

Nedgia - Visitas de inspección - Uso de mascarilla y protección ocular

Uso de máscara e protección ocular

Nedgia - Visitas de inspección - Guantes

Uso de luvas

Nedgia - Visitas de inspección - Acreditación de los técnicos

Presentación da acreditación de Nedgia

Nedgia - Visitas de inspección - Mayores de 18

A visita só poderá facela se na túa vivenda hai un adulto

Nedgia - Visitas de inspección - Distancia social

Distanciamento social recomendado

Nedgia - Visitas de inspección -

Preguntarache onde deixa o material

Nedgia - Visitas de inspección - dejará todo como estaba

Deixarémolo todo como estaba

Nedgia - Visitas de inspección -

Explicación dos documentos para asinar e entrega de copias

Nedgia - Visitas de inspección -

Dará resposta a todas as túas preguntas

Nedgia - Visitas de inspección -

Dirache cando será a próxima visita

Consulta aquí o RD 984/2015 (páxinas: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso a terceiros ás instalacións do sistema de gas natural

Consulta aquí el RD 984/2015 (páginas: 103546-103548; 103551; 103563 -103567) por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso a terceros a las instalaciones del sistema de gas natural