Mostrámosche todos os tipos de avisos e carteis de Nedgia que podes atopar no teu fogar.

buzones carta nedgia
Carta inspección periódica

Comunicación de inspección periódica

Comunicación que se envía aos consumidores informándoos dunha próxima inspección periódica.

Carta inspección periódica segundo aviso

Comunicación de inspección periódica- 2º aviso

Comunicación que se envía aos consumidores informándoos da franxa horaria na que se realizará a visita.

carta de aviso

Cartel de aviso de inspección periódica

Cartel que facilita Nedgia e que mostra o día e franxa horaria no que se vai realizar a inspección periódica. Esta tarxeta diríxese a todas as persoas que reciban con anterioridade a carta de inspección periódica, tendo en conta que non sempre se realiza en todas as vivendas dun edificio no mesmo ano.

Tarjeta de ausencia de inspección periódica

Tarxeta de ausencia na inspección periódica

Folla que cubre o persoal cualificado de Nedgia en caso de que o consumidor non se atope na vivenda.

Justificante corrección anomalías JCA

Xustificante corrección de anomalías

Documento que cubre o instalador, o técnico da empresa autorizada ou o técnico de Asistencia Técnica, para informar que se corrixiron as anomalías detectadas durante a inspección, e que debe enviarse a Nedgia.

Guía práctica inspección periódica

Guía práctica de Inspección Periódica

Resúmese de forma sinxela, nesta guía práctica, todas as comprobacións que serán realizadas durante o proceso de inspección periódica da súa instalación de gas.