inspección periódica

A túa instalación de gas natural necesita inspeccións periódicas, para garantirche un aproveitamento óptimo da enerxía e a maior seguridade na súa utilización. Resolvemos todas as dúbidas que podes ter sobre o proceso de inspección periódica.

icono 01

Que é a inspección periódica e como me afecta?

A túa instalación de gas natural debe pasar obrigatoriamente unha inspección cada 5 anos para comprobar que cumpre cos requisitos técnicos e de seguridade.

Esta comprobación pódena realizar as empresas instaladoras habilitadas ou a túa empresa Distribuidora de gas natural.

O mantemento, conservación e bo uso da instalación de gas natural é responsabilidade do titular desta ou do usuario da instalación.

icono 02

Cales son os posibles resultados da inspección periódica?

 • Satisfactorio. A túa instalación quedou en regra no momento da inspección.
 • Non satisfactorio. Detectáronse anomalías que hai que corrixir.
 • Ausente. Non se puido realizar a inspección e hai que concertar unha nova visita.
icono 03

Que se valora nunha inspección periódica?

 1. A ausencia de fugas de gas natural na instalación.
 2. A comprobación das canalizacións do gas natural (zonas visibles e accesibles)
 3. Condicións de ventilación e a situación dos contadores
 4. A ventilación dos locais que conteñen aparatos de gas natural
 5. A conexión dos aparatos á instalación de gas natural
 6. Os condutos de evacuación de quentadores e caldeiras
 7. Comprobación da combustión en quentadores, caldeiras e vitrocerámicas de gas natural
 8. As condicións de funcionamento dos aparatos que funcionan con gas natural

Recorda: estas actividades requiren entrar na túa vivenda e, por iso, é moi importante que facilites o acceso o día da visita.

icono 03

Como manter unha instalación en bo estado?

 1. Mantén a zona do quentador ou caldeira limpa e accesible
 2. Non manipules a instalación nin os aparatos de gas de calquera xeito sen asistencia profesional.
 3. Non impidas a entrada de aire nos orificios e non obstrúas as ventilacións.
 4. Non colgues obxectos das canalizacións do gas ou das súas chaves.
 5. Non almacenes produtos combustibles preto dos aparatos que funcionan con gas.
icono 05

Que sucede se non permito que se leve a cabo a inspección?

A túa instalación de gas natural require certos coidados para garantir a súa utilidade. Non esquezas pasar a inspección, é pola túa seguridade. Se non se pasa a inspección, notificarase ao Organismo competente da túa Comunidade Autónoma e pode interromperse a subministración de gas natural

Ponte en contacto con noso servizo de Atención ao cliente chamando ao teléfono 900 100 252, dispoñible de luns a sábado de 8:00 a 22:00, para concertar unha cita

icono 06

Como se tramita unha inspección periódica realizada por un terceiro?

Só un instalador habilitado de gas pode tramitar o certificado de inspección periódica.

Inspecciones EE.II.