icono 01

Aviso de carta 3 meses antes da Inspección

A inspección periódica realízase, obrigatoriamente por lei, cada cinco anos. Dende Nedgia informarémoste por escrito 3 meses antes cando chegue o momento de realizala. Recuera que hai que realizar a revisión das zonas comúns (IRC) e da túa vivenda (IRI) e que estas dúas inspeccións poden non coincidir no tempo.

Unha vez recibida a carta, poderás elixir realizala connosco, Nedgia, a túa empresa distribuidora de gas ou optar por unha empresa instaladora de gas habilitada. Se optas por unha empresa instaladora, esta deberá remitirnos o certificado de inspección antes da data indicada na carta. No caso en que non dispoñamos deste, entenderemos que queredes que sexamos nós, Nedgia, os que realicemos a inspección. Recorda que no caso da Inspección da Instalación Común, esta decisión recae sobre a Comunidade de veciños conectados á rede.

icono 02

Aviso de carta 15 días antes da Inspección

No caso en que non recibísemos o Certificado da inspección que corresponda IRC e/ou IRI conforme xa realizaches a revisión con outra empresa instaladora, entenderemos que queres que sexamos nós os que realicemos a inspección.  Por este motivo, remitirémosche nova carta uns días antes da revisión informándote da data e hora da visita, así como cos datos de contacto da empresa que a realizará.

icono 03

Aviso de cartel en leira

Unha semana antes da inspección, informarémoste, mediante cartel en leira, da data e hora de realización da inspección da comunidade e/ou vivenda. Recorda que é a túa responsabilidade que poidamos acceder á túa vivenda para poder realizala. No caso en que non puideses estar na hora prevista, poderás chamar ao teléfono do instalador que se indicará no propio cartel para concertar nova cita.

icono 03

Visita de inspección

O técnico realizará a inspección que corresponda -IRC e/ou IRI- e entregará o certificado de Inspección, no caso en que a superases ou o xustificante de anomalías, no caso contrario.

Recorda que a inspección individual require entrar na túa vivenda. Por iso é moi importante que facilites o acceso o día da visita

  • Satisfactorio. A túa instalación quedou en regra. O técnico entregarache o Certificado de Inspección Periódica.
  • Non satisfactorio. Detectáronse anomalías que hai que corrixir. O técnico entregará un xustificante de anomalías indicando os defectos a corrixir.
  • Non realizable/ Ausente. Non se puido realizar a inspección e hai que concertar unha nova visita.
icono 05

Pagamento

Recorda que non deberás pagar a inspección durante a visita no teu domicilio.

Faremos chegar o custo da inspección de IRI e da inspección de IRC á túa comercializadora, para que os engada na túa factura de gas.

Recorda que poden chegar por separado e, en ambos os dous casos, diferénciase o custo de visita do técnico do custo de xestión.