Inspección periódica gas natural

A Comunidade de Madrid publicou o Decreto 18/2019 que establece o procedemento para levar a cabo a inspección periódica da instalación de gas natural.

As novidades máis destacadas son:

  • Fixa as tarifas máximas que cobran as compañías distribuidoras.
  • Decreta o corte de subministración de gas natural naquelas instalacións nas que durante o proceso de inspección periódica se detectou algunha anomalía e non se emendou, e naquelas instalacións nas que a inspección non se realizou para comprobar a súa seguridade e bo funcionamento.

Recorda que a túa instalación de gas natural, e a comunitaria do teu edificio, deben pasar unha inspección obrigatoria cada 5 anos para comprobar que cumpren cos requisitos técnicos e de seguridade.

Consulta algunas de las preguntas frecuentes sobre la inspección periódica

Para calquera dúbida ou aclaración, chámanos o noso teléfono gratuíto 900 100 252, no que atenderemos as túas consultas.