Inspección periódica gas natural

A Comunidade Autónoma de Castela e León, con data 15 de abril de 2021, publica a Orde EEI/411/2021 do 7 de abril, pola que desenvolve o procedemento para levar a cabo a Inspección Periódica de Instalacións Receptoras de Gases Combustibles

As novidades máis destacadas son:

  • Decreta o corte de subministración de gas natural naquelas instalacións nas que a inspección non se realizou para comprobar a súa seguridade e bo funcionamento.
  • A subministración de gas restablecerase cando se faga a inspección periódica e se presente un certificado de inspección favorable para confirmar que a instalación non ten defectos.

Lembra que a túa instalación de gas natural, e a comunitaria do teu edificio, deben pasar unha inspección obrigatoria cada 5 anos para comprobar que cumpren cos requisitos técnicos e de seguridade.

Consulta algunhas das preguntas frecuentes sobre a inspección periódica

Para calquera dúbida ou aclaración, chámanos o noso teléfono gratuíto 900 100 252, no que atenderemos as túas consultas.