Teño que pagar a inspección periódica?

Non deberás realizar ningún pagamento no momento da inspección, tanto se a realizas connosco como cunha empresa instaladora de gas.

Faremos chegar o custo da inspección da IRI e da inspección da IRC á túa comercializadora, para que os engada na túa factura de gas.

Recorda que poden chegar por separado e en ambos os dous casos diferénciase o custo de visita do técnico do custo de xestión.

O custo da IRC establécese segundo un criterio de repartición.

coste inspección periódica

A continuación encontrarás as tarifas reguladas que se aplican ás inspeccións periódicas realizadas polas compañías distribuidoras segundo a túa comunidade autónoma.

Existe a posibilidade de que o custo da IRI estea cuberto por outros servizos de mantemento de gas privado?

Se, algúns servizos de mantemento cobren este custo, pero isto debes consultalo coa empresa coa que teñas contratado este servizo.

Identifica ao noso persoal

Solicita sempre a acreditación profesional e desconfía de visitas non programadas de empresas sen autorización.

icono acreditación
Solicitar a acreditación

O persoal de Nedgia ten que ir sempre debidamente identificado coa tarxeta de acreditación de Nedgia.

Recorda que non deberás realizar ningún pagamento no momento da inspección. O custo da inspección cargarase na factura que periodicamente che envía a túa comercializadora.

icono check
Comprobar que o seu uniforme ten o emblema de Nedgia ou da empresa acreditada

O persoal que che atende debe ir sempre coa indumentaria apropiada que o relacione con Nedgia ou coa empresa acreditada.

En caso de dúbida, chama o teléfono de Atención ao Cliente: 900 100 252.

icono reparación
Proceso de inspección periódica, lectura do contador ou atención da urxencia que teña lugar

Tras comprobar os dous puntos anteriores, o persoal de Nedgia, ou da empresa acreditada para tal efecto no caso das inspeccións periódicas, procederá a desenvolver o labor que teña lugar coa máxima celeridade e garantía.