A lei (1) obriga a revisar cada 5 anos a instalación e os equipos de gas da túa vivenda e/ou comunidade. Para iso lévanse a cabo dúas inspeccións: unha sobre a instalación en vivenda (IRI) e outra sobre a instalación en zonas comúns (IRC).

A continuación, explicámoschas:

IRI instalación receptora individual

IRI Instalación Receptora Individual

A IRI é a instalación de gas dende o contador ata os aparatos de gas na vivenda.

No caso de vivendas unifamiliares, a IRI (Instalación Receptora Individual) empeza dende a chave de acometida, no exterior da vivenda.

Que é a inspección da Instalación Receptora Individual?
IRC Instalación receptora común

IRC Instalación Receptora Común

A IRC é a instalación de gas dende a válvula de acometida no exterior do edificio ata o teu contador.

No caso de vivendas unifamiliares, non hai IRC (Instalación Receptora Común) e a IRI empeza dende a chave de acometida no exterior da vivenda.

Que é a inspección da Instalación Receptora Común?

Real decreto 984/2015