Contadores e medidores de gas natural

Operario colocando contador gas natural

Servizios de medición

Os servizos de medición teñen o obxectivo de poñer á túa disposición os elementos de medida e verificación necesarios, de acordo ao teu consumo e á normativa vixente. Nedgia facturaralle á túa comercializadora as cantidades correspondentes aos equipos e servizos contratados, posteriormente a comercializadora facturarache esta mesma cantidade.

Orde IET 3587/2011

Peaxes, dereitos de acometida e alugueiro de contadores (PDF 718Kb) Icona abrir en ventá nova

Tarifas de gas natural

› Tarifas de gas natural (PDF 58 Kb) Icona abrir en ventá nova