Nedgia pon á disposición dos consumidores con peaxes do grupo 3 os contadores que se relacionan nas seguintes táboas (segundo a Orde IET/2445/2014 de 19/12/2014, Anexo III para presións de subministración ≤ 4 bar):

Temos dispoñibles máis contadores de pistóns e turbina doutros calibres en PN 16 e dinámica 1:20. Consultar en: sgestiont@nedgia.es

Tipo: Membrana segundo UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinámica: 1:160. Presión máxima: 0,5 bar

Tipo Calibre(G)Qmax m³/hRosca(") DN brida PN 10 Dist.Bocas(mm) Precio alquiler (€/mes) iva incluido
Membrana 4 6 7/8" 1600,70
Membrana 6 10 1 1/4" 250 0,74
Membrana 16 25 2" 250 5,87
Membrana 16 25 2" 280 5,87
Membrana 25 40 2 1/2" 335 11,39
Membrana 40 65 65 430 23,27
Membrana 40 65 65 510 23,27
Membrana 65 100 80 500 31,50
Membrana 65 100 80 640 31,50
Membrana 100 160 100 675 49,40
Membrana 100 160 100 710 49,40

Tipo: Pistóns segundo UNE-EN 12480:2003 e turbinas segundo UNE-EN 12261:2003 Dinámica: 1:20. Presión nominal: 16 bar Bridas:  Fixas, segundo DIN PN 16 Emisor: Baixa frecuencia

Tipo Calibre(G) Qmax m³/hDNDist.Bocas(mm) Precio alquiler (€/mes) iva incluido
Pistones 16 25 50 171 5,87
Pistones 25 40 50 171 11,39
Pistones 40 65 50 171 23,27
Pistones 65 100 50 171 31,50
Pistones 100 160 50 171 38,41
Pistones 100 160 80 171 38,41
Pistones 160 250 80 24050,32
Pistones 160 250 80 17150,32
Pistones 160250100 24050,32
Turbina 100160 80 24038,24
Turbina 160250 80 24038,25
Turbina 160250100 30041,79

Os prezos indicados inclúen un 21% de IVE.