Dereitos de alta

En que consiste o dereito de alta? Que tarifas regulan este dereito?

Os dereitos de alta son a contraprestación económica que perciben as empresas distribuidoras de gas natural, cando un novo usuario contrata o servizo de subministración de gas canalizado. A empresa distribuidora inspeccionará a instalación receptora, unha vez recibido o boletín do instalador autorizado e procederá, se é o caso, a instalar e precintar o equipo de medida do usuario.

Os dereitos de alta aplícanse a novas subministracións e á ampliación das existentes e inclúense nestes dereitos os servizos de enganche e verificación das instalacións.

Taxas3.13.23.33.4Resto TF + X·QdResto TF + X*QdMáximo resto de tarifas
Cataluña63,5163,51101,27101,27101,300,08608,06
Cegas75,1875,18124,27124,27126,630,80719,70
Madrid75,4075,40112,79112,79107,490,10724,27
Andalusia59,5062,8380,2888,8288,820,129527,06
Castela-A Mancha70,2172,42104,23106,82108,000,08636,00
Castela e León66,8969,5998,8698,8698,860,09594,61
Galicia88,3488,34125,44125,44125,440,11641,57
Navarra77,2787,65115,33115,33115,330,09702,75
Rioja71,5471,54118,65118,65111,520,08631,68
País Vasco86,1986,19129,32129,32120,850,09719,85
Aragón86,6691,63117,04117,04117,041,01686,60
Baleares80,5785,18108,76108,76108,760,08662,92
Asturias92,8498,15125,32125,32125,360,10763,84
Extremadura73,1473,14102,46129,85331,930,00697,13

Dereitos de acometida

Os dereitos de acometida son a contraprestación económica que cobran as empresas distribuidoras de gas pola realización do conxunto de instalacións e/ou operacións necesarias para atender un novo punto de subministración de gas ou para a ampliación da capacidade dun xa existente.

Taxas (€)3.13.23.23.33.4
(Consumo anual)<5.000 kWh>5.000 <15.000>15.000<50.000>50.000<100.000>100.000
Prezos106,34106,34244,40488,83488,83

(*) Estes prezos no inclúen IVE

(**) Tarifa aplicable para uso de auga quente cociña

(***) Tarifa aplicable para uso de calefacción, auga quente e cociña