Servicios a la instalacion

Dereitos de alta

En que consiste o dereito de alta? Que tarifas regulan este dereito?

Os dereitos de alta son a contraprestación económica que perciben as empresas distribuidoras de gas natural, cando un novo usuario contrata o servizo de subministración de gas canalizado. A empresa distribuidora inspeccionará a instalación receptora, unha vez recibido o boletín do instalador autorizado e procederá, se é o caso, a instalar e precintar o equipo de medida do usuario.

Os dereitos de alta aplícanse a novas subministracións e á ampliación das existentes e inclúense nestes dereitos os servizos de enganche e verificación das instalacións.

Taxas3.13.23.33.4Resto TF + X·QdResto TF + X*QdMáximo resto de tarifas
Cataluña63,5163,51101,27101,27101,300,08608,06
Cegas75,1875,18124,27124,27126,630,80719,70
Madrid75,4075,40112,79112,79107,490,10724,27
Andalucía59,5062,8380,2888,8288,820,129527,06
Castela a mancha70,2172,42104,23106,82108,000,08636,00
Castilla e León66,8969,5998,8698,8698,860,09594,61
Galicia88,3488,34125,44125,44125,440,11641,57
Navarra77,2787,65115,33115,33115,330,09702,75
Rioja71,5471,54118,65118,65111,520,08631,68
País Vasco86,1986,19129,32129,32120,850,09719,85
Aragón86,6691,63117,04117,04117,041,01686,60
Baleares80,5785,18108,76108,76108,760,08662,92
Asturias92,8498,15125,32125,32125,360,10763,84
Extremadura73,1473,14102,46129,85331,930,00697,13

(*) IVE non incluído

Dereitos de acometida

En que consiste o dereito de acometida? Que tarifas regulan este dereito?

Os dereitos de acometida son a contraprestación económica que cobran as empresas distribuidoras de gas pola realización do conxunto de instalacións e/ou operacións necesarias para atender un novo punto de subministración de gas ou para a ampliación da capacidade dun xa existente.

Taxas (€)3.13.23.23.33.4
(consumo anual)<5.000 kWh>5.000 <15.000>15.000<50.000>50.000<100.000>100.000
Prezos106,34106,34244,40488,83488,83

(*) IVE non incluído

A Circular 6/2020, do 22 de xullo, da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (BOE núm. 202, do 25 de xullo de 2020) cambia a estrutura das peaxes de acceso a partir do 1 de outubro de 2021, reclasificando os grupos tarifarios, en vigor ata o 30 de setembro de 2021, en novas peaxes.

Por exemplo, os antigos clientes con tarifa 3.1 pasarán actualmente a ter tarifa de peaxe RL.1.

A continuación recóllese a correspondencia entre grupos tarifarios:

Peaxes gas natural

Alugueiro de contadores

Nedgia pon a disposición dos clientes da comercializadora, en réxime de alugueiro, os contadores que se relacionan nas seguintes táboas de prezos:

Nedgia pon á disposición dos consumidores con peaxes do grupo 3 os contadores que se relacionan nas seguintes táboas (segundo a Orde IET/2445/2014 de 19/12/2014, Anexo III para presións de subministración ≤ 4 bar):

Temos dispoñibles máis contadores de pistóns e turbina doutros calibres en PN 16 e dinámica 1:20. Consultar en: sgestiont@nedgia.es

Tipo: Membrana segundo UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinámica: 1:160. Presión máxima: 0,5 bar

  Tipo Calibre(G) Qmax m3h Fío (")Dist. Bocas (mm)Prezo de pedido IET/2445/2014 de 19/12/2014   Anexo III (Psum ≤ 4 bar) Grupo 3
 Membrana 4 6 7/8"1600,70
 Membrana 6 10 1 1/4"250 0,74
 Membrana 16 25 2"250 5,87
 Membrana 16 25 2"280 5,87

Tipo: Pistóns Dinámica: 1:20. Presión nominal: 16 bar Bridas: Fixas, s/DIN PN 16 Emisor: Baixa frecuencia

 Tipo Calibre(G)Qmax m3h         DN                  Dist.Bocas(mm) Prezo de pedido IET/2445/2014 de 19/12/2014   Anexo III (Psum ≤ 4 bar) Grupo 3
Pistóns  16  25 50  171   5,87 

(*) IVE non incluído