Rapaza tomando un café

Os nosos servizos de gas natural para fogar e empresas

En Nedgia xestionamos todos os servizos para o desenvolvemento, operación e mantemento do gas do teu fogar. Tamén poñemos a disposición das empresas os elementos de medida e verificación necesarios.

Fogar

Instalamos a infraestrutura para o servizo de gas natural no teu fogar, levamos a cabo as operacións técnicas necesarias, as inspeccións periódicas e obrigatorias e dispoñemos de noso servizo de urxencias 24 horas.

Instalación

Dereitos de alta, tarifas reguladas, dereitos de acometida y alugueiro de contadores.

Operacións técnicas

Reaperturas, cesamento de subministracións, cambio de contador, lecturas e outras operacións da túa distribuidora.

rapaz co seu can

Aforra enerxía na casa

Consellos de aforro enerxético

Servizo de Urxencias 24h

Servizo de urxencias

Identifica ao noso persoal

Máis información

Tipos de avisos de Nedgia

Identifica os avisos

Empresas

En Nedgia axudamos ás empresas a reducir o consumo de enerxía y traballar en ambientes limpos, con procesos controlados e combustibles eficientes.

Contadores e servizos de medición

Alugueiro e cesión de contadores,  dispositivos de conversión de volume, verificación de equipos de medida e equipos de telemedida.

Revisa os nosos protocolos e tarifas
industria

Vantaxes do gas natural para o sector industrial

Descubre os usos do gas natural no sector industrial, na xeración de electricidade e o transporte.

Máis información