Clientes gas natural fogar

Os nosos servizos de gas natural para o teu fogar

En Nedgia coidamos do desenvolvemento, operación e mantemento da rede de distribución de gas do teu fogar.

Isto inclúe a instalación da infraestrutura, as operacións técnicas que se derivan diso, as inspeccións periódicas e obrigatorias e un servizo de urxencias as 24 horas, os 365 días do ano.

Mantenimiento técnico de tu hogar

Instalación

Dereitos de alta, tarifas que regulan este dereito, dereitos de acometida y alugueiro de contadores.

Ver
Operario de Nedgia

Operacións técnicas

Reaperturas, cesamento de subministracións, cambio de contador, lecturas e outras operacións que realizará a túa distribuidora.

Ver
Gas Natural para o teu fogar

Como podo aforrar na casa?

Descubre os consellos para facer un bo uso do gas natural e manter a túa instalación en bo estado.

Aforrarás enerxía e diñeiro.

Consellos de aforro enerxético

Pensando na túa seguridade

Chámanos se percibes que pode existir algún risco causado polo gas natural e observas anomalías na subministración, como alta ou baixa presión ou falta de gas.

Os especialistas de Nedgia clasificarán a incidencia en función do risco ou gravidade e indicaranche por teléfono como debes actuar. Se o problema non se pode solucionar telefonicamente, enviarán ao persoal especializado de Nedgia para eliminar os riscos.

Servizo de urxencias as 24 horas do día, os 365 días do ano.

Teléfono gratuíto

900 750 750

Consellos de seguridade

Avisos que encontrarás na casa

Carteis, xustificantes, tarxetas e cartas.

Ver tipos de avisos
Inspector de Nedgia nunha casa particular

Identifica ao noso persoal

O inspector de Nedgia que veña á túa casa encargarase de facer a lectura do contador, a inspección periódica ou a atención de calquera urxencia que poidas ter.

Podes identificar doadamente ao noso persoal solicitando a súa acreditación ou comprobando o seu uniforme.

Como identificalo