Se tes unha solicitude de alta de gas natural en curso

Accede aquí introducindo o teu número de solicitude e o código de control para ver en que fase está a túa solicitude. Estes códigos están dispoñibles no comunicado de SMS/correos electrónicos de avisos que che enviamos.

Consulta o estado da túa solicitude