Temos unha oferta para que instales a calefacción de gas natural aos teus clientes

#HoxeÉPosibleConGas

Súmate á Oferta Pública
Calefacción oferta
Pictograma el gas natural llega hasta mi edificio, pero no hasta mi vivienda

Se o gas natural chega ao edificio do teu cliente, pero non ata a súa vivenda, non deixes pasar esta oportunidade para que comece a gozar de todo o confort que lle proporcionará a calefacción a gas natural.

Condicións da oferta

Pictograma edificio

A quen vai dirixida?

 A futuros clientes que viven en pisos dentro dunha comunidade de veciños que dispón de gas natural, pero que non o teñen instalado no seu fogar.

O predio debe estar situado en zona de distribución Nedgia.

 Aplicable a todas as distribuidoras agás Aragón.

Pictograma documentación

Cales son os requisitos da oferta?

 Realizar unha nova instalación de gas natural para calefacción.

 Que a vivenda non tivese subministración de gas natural nos últimos 3 anos.

 Que no momento de concesión da Licenza de Primeira Ocupación (LPO) non tivesen instalación receptora de gas natural.

 Contratación con peaxe de acceso RL.2. 

 Permanencia mínima de 24 meses dende a posta en servizo. 

Pictograma moedas diñeiro

Cal é a oferta na túa comunidade autónoma?

Instalar calefacción de gas natural

Fai click sobre a túa comunidade autónoma para coñecer os detalles das ofertas de instalación de gas natural para calefacción que temos preparadas para ti e para os teus clientes.

Descúbreo!

Andalucía

Oferta para instalación de calefacción

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

350 €

 

de subvención á instalación

Castela-A Mancha

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

350 €

de subvención á instalación

Castela e León

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

250 €

de subvención á instalación

Cataluña

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

250 €

de subvención á instalación

Comunidade Valenciana

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

350 €

de subvención á instalación

Galicia

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

350 €

de subvención á instalación

A Rioxa

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

250 €

de subvención á instalación

Madrid

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

250 €

de subvención á instalación

Navarra

Oferta para instalación de calefacción

 

Achega económica para o cliente de

150 €

 

+

250 €

de subvención á instalación

Recorda que antes debes adherirte á Oferta Pública
Súmate á Oferta Pública
Oferta pública 2022 instaladores y colaboradores Nedgia

pictograma documento sinatura

Como aplicala ao cliente?

O cliente deberá entregarche asinada unha copia de:

Condicións económicas da oferta canles.

Comprobante de titularidade bancaria do solicitante.

Copia do orzamento presentado ao cliente co desconto aplicado.

 

Deberás subir á Área Privada esta documentación:

  1. Guía tramitación transferencia
  2. Guía tramitación transferencia e subvención

Pictograma cliente final

Como recibirá o cliente a achega?

 O cliente recibirá a achega económica de Nedgia a través dunha transferencia bancaria nun período aproximado dun mes despois da posta en servizo.

 Se é con subvención, o devandito importe descontarase do orzamento da instalación que realizará a empresa colaboradora.

Pictograma calendario

Cal é a vixencia?

Válida para solicitudes recibidas entre o 15 de setembro e o 30 de abril de 2023.

O punto de subministración deberá de ser posto en servizo dentro dos 2 meses seguintes á formalización da solicitude para poder aplicar a oferta.

As posibles prórrogas se comunicaranse neste espazo web www.nedgia.es