Quen son os nosos colaboradores?

Os nosos colaboradores ofrecen aos seus clientes un proxecto, unha instalación, aparatos de gas natural, a conexión e o uso do gas natural, xa for como parte do seu negocio ou como forma de ofrecer un servizo completo aos seus clientes.

Dende Nedgia facilitamos aos nosos colaboradores o seu labor orientando e proporcionando ferramentas para promover a satisfacción dos seus clientes de forma especializada. 

Non importa o tamaño da empresa, o sector ou se es un autónomo. Toda alianza sempre é moi importante para nós.

Benvidos!

 • Profesionais técnicos
 • Instaladores
 • Reformistas
 • Asociacións 
 • Administradores de predios
 • Inmobiliarias
 • Retallistas, etc.

Por que ser colaborador de Nedgia?

uno
Axudámosche a ofrecer unha solución chave en man aos teus clientes.
dos
Permíteche vender outros servizos e rendibilizar a relación.
tres
Contas cunha información actualizada que che permite ser proactivo e acompañar todo o proceso.
cuatro
Menores custos na instalación, xa que unha mellor coordinación con Nedgia evita anomalías nesta.
cinco
É unha vantaxe competitiva fronte a outras empresas do teu sector.
tablet formulario

Quero ser colaborador de Nedgia

*Campos obrigatorios

 • Campo obligatorio
 • Escríbelo sin puntos ni guiones. Ejemplo: 11222333A
 • Campo obligatorio
 • Campo obligatorio
 • Campo obligatorio
 • Campo obligatorio
 • Si lo prefieres puedes elegir la hora en que deseas que te llamemos. El horario de llamada está disponible de lunes a viernes de 08:00h a 22:00h y los sábados de 09:00h a 14:00h.

 • Información sobre Protección de Datos Personales *

  Los datos de contacto profesional recabados en este formulario web serán tratados por NEDGIA, S.A. (“Nedgia”), en su condición de responsable del tratamiento, con la finalidad de mantener una relación profesional con usted, en su condición de empresario individual o profesional liberal, o con la persona jurídica en la que usted presta sus servicios. La base jurídica que legitima el tratamiento es el interés legítimo de Nedgia, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Sus datos de contacto profesional serán conservados hasta que usted solicite su supresión o ejerza su derecho de oposición. En relación con la comunicación de sus datos de contacto profesional, le informamos que no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a dichos datos prestadores de servicios y proveedores de Nedgia, en calidad de encargados del tratamiento, con los que hayamos suscrito los correspondientes contratos para poder cumplir con la finalidad indicada.
  Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, limitar y oponerse al tratamiento, a la portabilidad de sus datos de carácter personal y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, dirigiéndose por escrito a Reclamaciones – Atención Personalizada en Plaça del Gas nº 2 - 08003 Barcelona con la referencia “Solicitud Protección de Datos – Contacto Profesional mercado SV” o en la dirección de correo electrónico derechoslopdnedgia@naturgy.com, adjuntando una copia del documento que acredite su identidad (DNI/NIE).
  Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, siendo en España la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Asimismo, le informamos que Nedgia ha designado un Delegado de Protección de Datos, con los siguientes datos de contacto: dpd-dpo@naturgy.com.

Que achegamos aos nosos colaboradores?

Área privada

Área privada

Acceso á Área Privada de Nedgia
para tramitar solicitudes de conexión á rede, recibir información sobre a dispoñibilidade de rede e o estado do punto de subministración para contratar.

Área privada de colaboradores
pictograma financiamento, euros

Ofertas

Consulta toda a información e documentación sobre as ofertas de Nedgia para os teus clientes, a quen vai dirixida e como aplicala, cal é a achega e como a recibirás, tempo de vixencia da oferta etc.

Ofertas
Icona chat

Plataforma Acerca

Canle de atención prioritaria e
especializada
 que acompaña as empresas colaboradoras no desenvolvemento da súa actividade relacionada co proxecto e instalación do gas natural.

Plataforma Acerca
Icono checklist

Novidades

Información ao día das novidades e comunicacións de Nedgia e do sector.

Noticias Colaboradores

Que achegamos aos nosos colaboradores?

Área privada

Área privada

Acceso á Área Privada de Nedgia
para tramitar solicitudes de conexión á rede, recibir información sobre a dispoñibilidade de rede e o estado do punto de subministración para contratar.

Área privada de colaboradores
pictograma financiamento, euros

Ofertas

Consulta toda a información e documentación sobre as ofertas de Nedgia para os teus clientes, a quen vai dirixida e como aplicala, cal é a achega e como a recibirás, tempo de vixencia da oferta etc.

Ofertas
Icona chat

Plataforma Acerca

Canle de atención prioritaria e
especializada
 que acompaña as empresas colaboradoras no desenvolvemento da súa actividade relacionada co proxecto e instalación do gas natural.

Plataforma Acerca
Icono checklist

Novidades

Información ao día das novidades e comunicacións de Nedgia e do sector.

Noticias Colaboradores

Adhírete agora mesmo á Oferta Pública de Nedgia

Quero saber máis

Os teus clientes tamén saen gañando

clientes de colaboradores de Nedgia
 • Serás o único interlocutor para o teu cliente, simplificando as xestións que terá que facer e mellorando a súa satisfacción.

   

 • Maior rapidez e calidade na posta do gas debido a unha mellor coordinación entre ti e Nedgia.

   

 • Tranquilidade e comodidade do cliente.

   

 • Aumenta a satisfacción e promove a fidelización dos teus clientes.