Dereitos de alta e acometida

 

Dereitos de acometida: Os dereitos de acometida son a contraprestación económica que cobran as empresas distribuidoras de gas pola realización do conxunto de instalacións e/ou operacións necesarias para atender un novo punto de subministración de gas ou para a ampliación da capacidade dun xa existente.
Tarifas (€)3.13.23.23.33.4
(Consumo anual)<5.000 kWh>5.000 <15.000>15.000<50.000>50.000<100.000>100.000
Precios128,67128,67295,72591,48591,48

Dereitos de alta: Os dereitos de alta aplícanse a novas subministracións e á ampliación das existentes e inclúense nestes dereitos os servizos de enganche e verificación das instalacións.

Tarifas3.13.23.33.4
Cataluña76,8576,85122,54122,54
Cegas90,9790,97150,37150,37
Madrid91,2391,23136,48136,48
Andalucía7276,0297,14107,47
Castilla la Mancha84,9587,63126,12129,25
Castilla León80,9484,2119,62119,62
Galicia106,89106,89151,79151,79
Navarra93,5106,06139,55139,55
Rioja86,5686,56143,57143,57
País Vasco104,29104,29156,47156,47
Aragón104,86110,87141,62141,62
Extremadura88,50  88,50123,98 157,12

(*) Estes prezos inclúen un 21% de IVE

1 Tarifa aplicable para uso de auga quente cociña

2 Tarifa aplicable para uso de calefacción, auga quente e cociña 

Alugueiro de contadores

 

Nedgia pon a disposición dos clientes da comercializadora, en réxime de alugueiro, os contadores que se relacionan nas seguintes táboas de prezos:

Nedgia pon á disposición dos consumidores con peaxes do grupo 3 os contadores que se relacionan nas seguintes táboas (segundo a Orde IET/2445/2014 de 19/12/2014, Anexo III para presións de subministración ≤ 4 bar):

Temos dispoñibles máis contadores de pistóns e turbina doutros calibres en PN 16 e dinámica 1:20. Consultar en: sgestiont@nedgia.es

Tipo: Membrana segundo UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinámica: 1:160. Presión máxima: 0,5 bar

Tipo Calibre(G) Qmax m3h Rosca (")Dist. Bocas (mm)Precio Orden IET/2445/2014 de 19/12/2014 Anexo III (Psum ≤ 4 bar) Grupo 3
Membrana 4 6 7/8"1600,70
Membrana 6 10 1 1/4"250 0,74
Membrana 16 25 2"250 5,87
Membrana 16 25 2"280 5,87

Tipo: Pistóns Dinámica: 1:20.   Presión nominal: 16 bar Bridas:  Fixas, s/DIN PN 16 Emisor: Baixa frecuencia

Tipo Calibre(G)Qmax m3h DN Dist.Bocas(mm) Precio Orden IET/2445/2014 de 19/12/2014 Anexo III (Psum ≤ 4 bar) Grupo 3
Pistones 16 25 50 171 5,87

Estes prezos inclúen un 21% de IVE.