De acordo coa suspensión temporal da actividade comercial comunicada por Nedgia o pasado día 10 de xullo, darán lugar á contraprestación económica prevista, en concepto de xestión, colaboración comercial ou campaña segmentada, as solicitudes rexistradas ata o 10 de setembro por parte de empresas adheridas ou que solicitaran a súa adhesión á nosa Oferta Pública —actualmente en suspensión— con anterioridade ao 10 de xullo. Tras esta data, ningunha solicitude recibirá achega económica ningunha.

Encontra a información que necesitas nas seguintes ligazóns:

Documentación
de conexión

Acceder

Tarifas (DDAA, Alugueiro Contador)

Acceder

Consellos
de instalación

Acceder

De acordo coa suspensión temporal da actividade comercial comunicada por Nedgia o pasado día 10 de xullo, soamente darán lugar á contraprestación económica prevista, en concepto de xestión, colaboración comercial ou campaña segmentada, as solicitudes que se rexistren ata o 10 de setembro por parte de empresas adheridas ou que solicitaran a súa adhesión á nosa Oferta Pública —actualmente en suspensión— con anterioridade ao 10 de xullo. Tras esta data, ningunha solicitude recibirá achega económica ningunha.

 

Encontra a información que necesitas nas seguintes ligazóns: