Quiero gas natural Prestación do Servizo de Xestión de Descargas e Transporte de GNL por parte das Distribuidoras de gas natural do grupo Nedgia. Servizos de descarga en plantas GNL

A prestación do servizo concrétase nas seguintes actividades:

Pictograma chama gas natural

Xestión do transporte de GNL dende a planta de regasificación ata a planta satélite

Industria enerxética

Xestión e loxística de descargas de GNL en planta satélite

Pictograma comunicación

Coordinación, programación e operación do servizo

Documentación descargable