L’adaptació de la xarxa europea de gas per a la distribució d’hidrogen pot aconseguir estalvis de 41.000 milions d’euros en infraestructura energètica

Portada informe Ready4H2 Corporatiu

Un nou informe de Ready4H2, en el qual participen un total de 90 distribuïdores europees en 17 països, mostra com les xarxes de distribució de gas afegiran un valor significatiu al futur desenvolupament europeu de l’hidrogen, la qual cosa farà possible la consecució dels ambiciosos objectius climàtics del paquet Fit-for-55 de la Unió Europea.

L’informe demostra com en un escenari futur de descarbonització que inclogui volums significatius d’hidrogen i metà verd, la inversió en una infraestructura combinada d’electricitat i gas és capaç de reduir en 41.000 milions d’EUR les inversions anuals del 2031 al 2050 en infraestructura energètica, si ho comparem amb un escenari que depengui en gran manera de l’electrificació.

“Al camí cap a la descarbonització a Europa, busquem la manera més rendible d’assolir la descarbonització (el net zero). En centrar-nos en la conversió de les xarxes de distribució de gas a hidrogen, creiem estar un pas més a prop d’aquest objectiu”, apunta Peter Kristensen, president de Ready4H2.

La incorporació de l’hidrogen en la infraestructura de gas permet la integració de la creixent producció d’energia renovable intermitent.

Un problema futur per al sistema elèctric europeu és la vulnerabilitat davant de patrons climàtics inestables, ja que es connecten a la xarxa grans volums de fonts d’energia renovable, com la solar i l’eòlica.

Per garantir el subministrament continu d’energia durant els períodes ennuvolats o sense vent, es necessita una capacitat d’emmagatzematge duradora i d’acció ràpida a gran escala.  Atesa la necessitat de disposar d’instal·lacions d’emmagatzematge subterrani a gran escala vinculades a la producció d’hidrogen, la infraestructura de gas té un paper fonamental per proveir l’emmagatzematge esmentat i garantir un subministrament d’energia segur i fiable.

“En les pròximes dècades, el sistema energètic europeu esdevindrà cada vegada més dependent de fonts d’energia no gestionables, amb una previsió de capacitat eòlica i solar que augmentarà a gairebé 1.000 GW. Les condicions climàtiques canviants poden conduir a una reducció sostinguda de la generació d’energia eòlica i solar. Això passa diverses vegades a l’any durant diversos dies consecutius, molt més temps del que les bateries poden proporcionar com a suport” assenyala Peter Kristensen. Així mateix, afegeix que, “per garantir el subministrament continu d’energia durant aquests períodes, es necessita una capacitat d’emmagatzematge a gran escala, que els operadors locals d’infraestructura de gas poden oferir.”

Aquest informe es pot consultar al web de Ready4H2: www.ready4h2.com

 

Sobre Ready4H2

90 distribuïdores de 17 països europeus han constituït “Ready4H2”, entre elles les cinc distribuïdores de gas espanyoles (Nedgia, Nortegas, Madrileña Red de Gas, Redexis i Gas Extremadura). La iniciativa busca facilitar la posada en marxa d’un marc normatiu nacional i europeu per al desenvolupament de l’hidrogen, que aprofiti el potencial de la infraestructura europea de gas i, per tant, beneficiï els ciutadans i el compliment de l’objectiu de neutralitat de carboni fixat per la UE, a través de compartir coneixement i experiència adquirits en projectes propis i en col·laboració amb altres agents locals de la cadena de valor de l’hidrogen a cada país.

 

Sobre Nedgia

La filial del grup Naturgy és la companyia líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya, on opera en 11 comunitats autònomes i 1.150 municipis. Disposa de més de 5,4 milions de punts de subministrament, que suposen el 70% dels consumidors. El seu actiu principal són els més de 54.000 quilòmetres de xarxes que permeten fer arribar avui dia, de manera segura i eficient, el subministrament energètic de gas natural i de gas renovable (biometà), i també d’hidrogen en el futur. La innovació, la proximitat i l’atenció al client formen part de la seva raó de ser i caracteritzen la seva activitat.