Connectem a la nostra xarxa una gasinera privada de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona

Nova gasinera Mancomunitat Pamplona Mobilitat

Continuem augmentant el nombre de connexions a la nostra xarxa de noves instal·lacions de proveïment de gas natural. Avui s’ha posat en marxa una nova gasinera privada a les instal·lacions de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), en la qual es proveiran els vehicles del servei d’aigües.

La nova instal·lació disposa d’un assortidor amb doble mànega per al proveïment de vehicles de gas natural comprimit (GNC), que permet que puguin omplir el dipòsit, simultàniament, un vehicle lleuger en 3 minuts i un altre de pesant en 10 minuts.

L’ús del gas natural com a carburant millorarà la qualitat de l’aire de la Comarca de Pamplona, ja que redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, principals contaminants que afecten la salut humana. A més, els motors de gas natural produeixen fins a un 50% menys d’emissió sonora i vibracions que els motors dièsel.

A més dels avantatges ambientals, la Mancomunitat aconseguirà estalviar, en un sol any, més de 31.000 euros (un 40%), ja que el gas natural és un combustible molt competitiu des del punt de vista econòmic si es compara amb el gasoil i la gasolina, i es poden assolir estalvis d’entre el 25% i el 50% en funció de la solució adoptada.

Nou projecte integral de gas renovable

Aquesta nova instal·lació forma part d’un projecte integral en el qual estem col·laborant amb la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona per generar gas renovable. La Mancomunitat té prevista la construcció de dues instal·lacions de generació de gas renovable o biometà que injectaran més de 70 GWh de gas verd a la xarxa de la nostra filial Nedgia Navarra, i que utilitzaran com a matèria primera el biogàs procedent de la digestió de la recollida dels residus urbans i de la digestió de l’actual estació depuradora d’aigües residuals d’Arazuri. 

A més, aquest gas renovable també mourà els camions del servei de recollida d’escombraries i els autobusos del transport urbà comarcal, que disposaran de la seva pròpia estació de proveïment de gas renovable a les seves respectives instal·lacions.

Amb la posada en marxa d’aquest important projecte, que generarà aproximadament 70 GWh de gas renovable a l’any, que equivalen al consum de 14.000 llars espanyoles, es deixaran d’emetre a l’atmosfera 17.000 tones de CO2, equivalents a la plantació de gairebé 800.000 arbres.

Aquest projecte, que suposa un gran pas endavant en el nostre compromís amb la descarbonització i l’economia circular, és possible gràcies a la fortalesa de la xarxa de distribució de gas natural, en la qual s’han realitzat importants inversions els darrers anys perquè ja puguin distribuir gas renovable i també hidrogen a mitjà termini.

Gasinera Pamplona

Una aposta eficient i sostenible

La mobilitat sostenible amb gas natural és l’única alternativa que ofereix solucions per a totes les necessitats de mobilitat, des del transport de mercaderies de llarg recorregut fins als desplaçaments urbans.

A més, els vehicles que utilitzen aquest combustible tenen l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit, per la qual cosa gaudeixen de diversos avantatges, com el lliure accés al centre de les ciutats en períodes de restriccions d’accés per episodis d’alta contaminació, d’incentius fiscals i de bonificacions a les zones d’estacionament regulat, entre d’altres.

Segons dades de GASNAM, l’associació ibèrica que promou el gas natural, el gas renovable i l’hidrogen en la mobilitat terrestre i marítima, el parc de vehicles de gas natural continua creixent al nostre país i va tancar l’exercici passat amb gairebé 30.000 unitats, un 25% més que el 2019. L’increment més notable es va produir en el segment dels turismes, que va créixer un 30%, seguit pel de les furgonetes, que ja voregen les 5.400 unitats, un 27% més.

Sobre la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona

Fundada el 1982, la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona és una entitat local integrada per 50 municipis, entre els quals es troba Pamplona, que és titular dels serveis públics següents: cicle integral de l’aigua (proveïment, sanejament i depuració de les aigües residuals), recollida i tractament dels residus, transport urbà comarcal, servei de taxi i parc fluvial de la comarca. La Mancomunitat va adoptar com a forma de gestió dels serveis –tant del de proveïment i sanejament d’aigua, com del de gestió de residus i parc fluvial de la comarca– el definit legalment com a gestió directa a través de societat mercantil, el capital de la qual pertany íntegrament a la Mancomunitat i la denominació de la qual és “Servicios de la Comarca de Pamplona, Sociedad Anónima”.  El 2020 la població pertanyent a tots els municipis integrats en la Mancomunitat era de més de 379.000 habitants.