El Consorci Europeu ECO-GATE inicia la injecció i distribució de gas renovable a la xarxa de NEDGIA

Planta de Butarque ECO-GATE

El biometano inyectado se genera a partir del biogás procedente de la valorización de los residuos de la estación depuradora de aguas residuales del Canal de Isabel II en Butarque (Madrid).

El Consorci Europeu ECO-GATE, cofinançat per la Unió Europea i liderat per Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, ha iniciat la injecció i distribució en proves del gas renovable generat a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Butarque, a la xarxa de distribució de NEDGIA. El projecte de gas renovable de Butarque compta amb la col.laboració d’Enagás, Canal de Isabel II, Naturgy, l’Ajuntament i la Comunitat de Madrid.

Es tracta d’una fita en la distribució de gas natural en el nostre país, ja que serà la primera vegada que s’injecti gas renovable a la xarxa de distribució que servirà per a desenvolupar el sistema de certificats d’origen per a gas renovable a Espanya per avançar en el compliment dels objectius mediambientals de descarbonització proposats per Europa al 2030.

A l’EDAR de Butarque que està gestionada pel Canal d’Isabel II, NEDGIA ha instal·lat un mòdul de producció de biometà (gas renovable) que purifica el biogàs procedent de la valorització dels residus de l’estació depuradora d’aigües residuals (procés d’upgrading) y un altre per a injectar el biometà produït a la seva xarxa de distribució de gas natural. Alhora, alimentat per la xarxa de distribució de NEDGIA en aquest punt el projecte també inclou un sortidor de repostatge de gas natural comprimit (GNC) per a vehicles, gestionat per Naturgy. Per la seva part, Enagás, analitzarà la qualitat del gas d’aquesta experiència d’ús del biometà per a la mobilitat.

Per al director del Consorci Europeu ECO-GATE, David Fernández, “el biometà és el vector energètic que més contribueix a l’economia circular i pot solucionar el problema de l’emmagatzematge de la producció intermitent d’altres energies renovables”, però afegeix que “és necessari comptar amb el suport de l’Administració per a desenvolupar el mercat del biometà amb mecanismes econòmic-financers i l’impuls dels certificats d’origen per a gas renovable que ja existeixen a altres països”.

Amb el desenvolupament d’aquest innovador projecte a l’EDAR de Butarque, el consorci europeu ECO-GATE té quatre objectius:

1) La producció de biometà a partir d’un biogàs generat per la valorització d’un residu.
2) La injecció del biometà produït a la xarxa de distribució de gas natural propietat de NEDGIA, per a la seva distribució fins al punt del consum final.
3) Desenvolupament del mercat de certificats d’origen del gas renovable a Espanya.
4) Demostració d’ús eficient i ecològic del gas renovable en aplicacions de mobilitat terrestre.

Les mateixes aplicacions que el gas natural

El biometà, com a gas renovable, és un combustible neutre en emissions de CO2 que es genera a través dels processos de degradació de la matèria orgànica. D’aquesta forma, residus urbans, agrícoles, ramaders o forestals, aigües residuals, etc… un cop són tractats, es transformen en gas verd, una energia totalment intercanviable pel gas natural, amb això podrà distribuir-se a través dels més de 87.000 kilòmetres de la infraestructura gasista que existeix en el nostre país i utilitzar-se amb les mateixes aplicacions energètiques en llars, indústries, comerços, així com per a ser combustible en el sector del transport. Tot això sense necessitat de realitzar inversions (ni públiques ni privades) per a transformar infraestructures de xarxes ni tampoc equipaments de consum dels usuaris.

Sobre el Consorci ECO-GATE

El Consorci Europeu ECO-GATE (European COrridors for natural GAs Transport Efficiency) és un dels plans mundials més ambiciosos per a la mobilitat amb gas natural convencional i renovable. Cofinançat per Connecting Europe Facility de la Unión Europea, està gestionat i coordinat per NEDGIA, com a líder d’un consorci, i està format per 38socis d’Espanya, Portugal França i Alemanya.

ECO-GATE utilitza noves tecnologies i aplica solucions innovadores per a fer possible el desplegament ràpid i massiu d’aquest combustible alternatiu, gràcies a una reducció significativa del cost unitari i a una millor comprensió i millor coneixement de les necessitats dels clients.

El projecte contempla la construcció de 21 estacions de repostatge de gas natural al llarg dels corredors de l’Atlàntic i del Mediterrani a Alemanya (1), França (1), Portugal (6) i Espanya (13). Amb aquesta finalitat, el finançament proporcionat a ECO-GATE es compartirà entre els quatre països i permetrà el desenvolupament de gasineres a Barcelona, Còrdova, Cartagena, Irún i Heddesheim, entre altres ciutats. A més, també contempla la realització d’un altre projecte pilot de subministrament de gas renovable i un d’hidrogen.

Com a operadores de gas natural hi participen: NEDGIA Madrid, Enagás Transporte, Dourogás Natural, Endesa Energía, Galp Energía, Repsol, Naturgy Europe, Inversora Melofe i Molgas Energía. Com a proveïdors de tecnologies i serveis hi formen part: Cetil Dispensing Technology, Soltel It Solutions, Fundación Cidaut, Evarm Innovación, Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro, Fundación Imdea Energía, Audigna, Ghenova Ingeniería i Madisa. Com a usuaris finals: Correos i San José López. I finalment, com a experts en coneixement de mercat i promoció hi formen part: Gasnam, Autoridad Portuaria de Gijón, Autoridad Portuaria de Huelva, Universidad de Santiago de Compostela i Soulman Insightful Thinking.

El finançament de la Unió Europea respon a que el projecte treballa en línia amb la Directiva Europea 94/2014 fomentant el desenvolupament del mercat del gas natural per a la mobilitat (ECO-G) com a combustible alternatiu. Tanmateix, compta amb el suport i l’interès del Ministerio de Industria de España i la Direçao Geral de Energía e Geología de Portugal, a més de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) i l’Asociación europea del gas natural renovable para movilidad (NGVA Europe).

Més informació a http://eco-gate.eu/