L’activitat de Nedgia a Espanya inclou la distribució retribuïda de gas i el transport secundari, a més de les activitats no retribuïdes de distribució.