Marquem una fita en la transició energètica d’Espanya amb la primera injecció de gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució

Cerdanyola Distribució

Ens hem convertit en la primera empresa a injectar gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució de gas d’Espanya. Aquesta fita mostra la nostra aposta per la transició energètica i ens situa a l’avantguarda en innovació per desenvolupar aquest nou vector energètic, que contribuirà de manera significativa a la descarbonització del sistema energètic del país.

La planta de gas renovable, situada al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), al costat de l’abocador de residus Elena, ha representat una inversió de 2,2 milions d’euros.

Amb aquesta instal·lació, el grup Naturgy demostra la seva capacitat per dur a terme aquesta mena de projectes gràcies a la fortalesa de la nostra xarxa de distribució, que està preparada per distribuir gasos renovables per les inversions realitzades en els últims anys, la infraestructura gasista existent a Espanya i la seva contribució a la seguretat del subministrament.

Nedgia, i el grup Naturgy, tenim per objectiu que el 2050 tot el gas que circuli per les nostres xarxes sigui d’origen renovable. Estem digitalitzant tota la nostra infraestructura de distribució amb la vista posada en l’entrada massiva de gasos renovables, i el grup Naturgy ha presentat projectes de biometà i hidrogen per valor de 4.000 M€, a les diferents manifestacions d’interès per impulsar projectes tractors en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Més de 3.000 llars a l’any

La planta de Cerdanyola del Vallès produirà 12 GWh/any de biometà, la qual cosa equival al consum anual de 3.200 llars, i evitarà l’emissió a l’atmosfera de 2.400 tones de CO2/any, una quantitat equivalent a plantar uns 5.000 arbres.

Part del gas que s’injectarà a la nostra xarxa s’utilitzarà per ser subministrat com a combustible en vehicles a les estacions del grup Naturgy, ja que és una alternativa totalment viable per a la mobilitat sostenible.

El biometà produït permetrà un aprofitament energètic que contribueix a l’economia circular, en línia amb la Llei de canvi climàtic i amb els objectius del PNIEC.

Aquesta mena de projectes també són un clar reflex del nostre suport a la producció local d’energia, molt a prop de les principals àrees potencialment generadores de biometà (abocadors, granges de purins i estacions depuradores d’aigües residuals).

El potencial del gas renovable i l’economia circular

Els gasos renovables (principalment biometà i hidrogen) estan cridats a ser un agent actiu com a font d’energia renovable, cosa que facilitarà la integració dels sistemes gasistes i elèctrics, donarà suport a la gestió eficaç de residus i contribuirà a l’economia circular.

Ajuden a resoldre el problema ambiental de les emissions associades a la gestió de residus, que s’alliberaven fins ara a l’atmosfera, i valoritzen tant els residus d’origen urbà com els d’explotacions agrícoles, ramaderes o d’estacions depuradores d’aigües residuals, creant models d’economia circular en què el productor dels residus també es veu beneficiat.

Així mateix, contribueixen al desenvolupament econòmic del medi rural i a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics.

Segons l’informe ‘Els gasos renovables. Un vector energètic emergent’, publicat per Fundació Naturgy, el potencial màxim de producció de gasos renovables a Espanya podria ser equivalent al 65% de la demanda total actual de gas natural, si s’impulsés de manera decidida el seu desenvolupament.

Els autors d’aquest estudi afirmen que, si Espanya desenvolupa tot el seu potencial de producció, podria arribar a reduir les emissions de CO2 en uns 35 milions de tones, és a dir, més del 10% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle previstes per a l’any 2030. Aquest valor equival al CO2 que emet tot el seu parc de turismes en un any o el que va absorbir tota la superfície forestal d’Espanya el 2017.