Millorarem l’eficiència energètica mitjançant la utilització del gas natural als habitatges promoguts per CONCOVI

Acord Nedgia CONCOVI Distribució

El nostre responsable de Gran Consum, Roberto Cámara, i el president de la Confederació de Cooperatives d’Habitatge i Rehabilitació d’Espanya (CONCOVI), Juan Casares, han signat un acord de col·laboració per millorar l’eficiència energètica, mitjançant la instal·lació de solucions híbrides de gas natural amb energies renovables als habitatges d’obra nova i en les rehabilitacions que promoguin les societats cooperatives afiliades a CONCOVI.

El conveni defineix diverses àrees d’actuació per facilitar a aquestes cooperatives la possibilitat d’instal·lar solucions híbrides de gas natural als seus habitatges, per als usos de calefacció, aigua calenta i cuina, per tal que els habitatges puguin obtenir un estalvi econòmic més alt i reduir el seu consum energètic. Aquestes accions engloben l’assessorament complet gratuït, des de la realització d’estudis previs, la redacció del projecte específic i el disseny de la instal·lació de gas i la supervisió de l’obra, fins a l’orientació sobre les últimes tecnologies i solucions híbrides d’alta eficiència de gas natural amb energies renovables que es vagin presentant en el sector.

A més, gràcies a la instal·lació de les tecnologies amb gas natural, aquests habitatges gaudiran d’una energia eficient, econòmica, segura i de subministrament continu que aporta una calor homogènia a tota la llar, que millorarà la qualificació energètica de l’habitatge i revaloritzarà l’edifici.

Una energia cada vegada més neta

El gas natural és l’energia convencional més neta i amb menys emissions, que millora la qualitat de l’aire a les nostres ciutats, ja que redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, que són la principal causa dels problemes respiratoris i cardíacs derivats de la contaminació als entorns urbans.

Actualment, el sector gasista està immers en un procés de transformació per injectar gas renovable en les infraestructures gasistes. Aquest gas renovable és una energia verda amb balanç nul d’emissions de CO2, que es pot distribuir a través dels més de 90.000 quilòmetres de la infraestructura gasista que hi ha al nostre país i fer-se servir amb les mateixes aplicacions energètiques del gas natural en llars, indústries, comerços i també per a mobilitat en el transport. Per tant, els habitatges promoguts per les cooperatives afiliades a CONCOVI disposaran d’una energia renovable de subministrament continu sense haver de fer cap modificació en els equipaments de consum dels seus habitatges.

Sobre CONCOVI

La Confederació de Cooperatives d’Habitatges d’Espanya (CONCOVI), és l’únic agent social sense ànim de lucre reconegut per l’Estat en matèria d’habitatge. CONCOVI s’emmarca dins de l’economia social i és soci fundador de CEPES, la patronal de l’economia social a Espanya. A més, representa al cooperativisme d’habitatges espanyol a la Unió Europea, i forma part de Housing Europe, la Federació Europea d’Habitatge Públic, Cooperatiu i Social.

 La missió principal de CONCOVI, en la qual porta treballant des de fa més de 60 anys, és la defensa dels cooperativistes i, per això, totes les cooperatives afiliades han passat per un procés previ d’auditoria i homologació que garanteix el compliment de la llei. CONCOVI associa les cooperatives d’habitatges a través de les seves respectives federacions i unions territorials d’àmbit regional i les directament afiliades perquè no hi ha cap òrgan federatiu a la seva comunitat autònoma.

El 2020, el volum econòmic de la Confederació va ser de 2.493 milions d’euros, tutelant gairebé 200 cooperatives d’habitatges a escala nacional, la qual cosa suma un total d’11.593 habitatges. Només l’any passat, CONCOVI va generar més de 50.000 llocs de treball, la qual cosa demostra la importància de les cooperatives d’habitatges com a generadores d’’ocupació dins de l’economia social del país.