NEDGIA Catalunya connecta l’Hospital Taulí de Sabadell (Barcelona) a la xarxa de gas natural

Hospital Parc Taulí de Sabadell Distribució

En fer servir el gas natural, la instal·lació evitarà l’emissió a l’atmosfera d’entre 240.000 i 270.000 Kg de CO2 l’any i de pràcticament la totalitat de les partícules sense cremar.

NEDGIA Catalunya, la distribuidora de gas del grup Naturgy, ha dut a terme recentment la connexió a la xarxa de gas natural de l’Hospital Taulí de Sabadell (Barcelona).

Amb l’arribada del gas natural a aquest centre hospitalari es substituiran les calderes de gasoil del complexe per les de gas natural, energia que a més de fer-se servir per a obtenir aigua calenta sanitària i per a la calefacció, s’utilitizará a les cuines del complexe.

Millora de la qualitat de l’aire

El consum energètic estimat a l’Hospital Taulí és de 3.650.000 Kwh/any i la substitució del gasoil per gas natural permetrà evitar l’emissió a l’atmosera d’entre 240.000 y 270.000 kg de CO2 l’any i anular pràcticament l’emissió de particules sòlides sense cremar. Tot això farà possible una millora important en la qualitat de l’aire de la ciutat de Sabadell i del seu entorn.

Sobre NEDGIA Catalunya

NEDGIA, distribuïdora de gas del grup Naturgy, es líder en l’activitat de gas natural a Espanya, on opera a través de diverses companyies a onze comunitats autònomes.

NEDGIA Catalunya és la distribuïdora del grup Naturgy que opera en aquesta comunitat autònoma i compta amb 2,2 milions de punts de subministrament de gas natural a 380 municipis i amb més de 18.000 quilòmetres de xarxes. La companyia fomenta l’ús del gas natural i també treballa per a impulsar i introduir el gas renovable per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire i a acomplir els objectius de reducció d’emissions.