NEDGIA impulsa la certificació d’origen per al gas renovable a Espanya

Corporatiu

La companyia és l’única espanyola dins el Consorci Europeu REGATRACE, un projecte format per 15 organitzacions de deu països europeus que té com a objectiu desenvolupar el mercat del gas renovable a Europa.

Barcelona, 16 de gener de 2020.- NEDGIA, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, participa com a soci, en representació d’Espanya, en el Consorci Europeu REGATRACE. Aquesta iniciativa, en la qual hi participen 15 organitzacions de deu països europeus, té com a objectiu el desenvolupament del mercat del gas renovable i la creació d’un sistema de comerç eficient basat en l’emissió i comercialització de Garanties d’origen (GdO) de biometà i altres gasos renovables.

Com a part integrant de REGATRACE, NEDGIA avança en la seva ferma aposta pel gas renovable com a solució per a contribuir a la descarbonització de l’economia. En aquest sentit, la companyia col·labora en el desenvolupament de projectes de demostració i innovació en els processos de producció i reducció de costos i participa en els principals grups de treball interès per tal de compartir experiències i posar en línia visions que els diferents agents tenen quant al desenvolupament del gas renovable.

The European Green Deal

La Comissió Europea va presentar el passat mes de desembre l’“European Green Deal”, un pla que inclou cinquanta accions concretes per lluitar contra el canvi climàtic i permetre que Europa esdevingui el primer continent climàticament neutre l’any 2050, i el gas renovable hi és contemplat.

Aquest Green Deal (pacte verd) la Comissió destaca la importància de desenvolupar i incentivar la creació d’un mercat competitiu de gas descarbonitzat i de treballar en les tecnologies innovadores que permetin descarbonitzar els sectors industrials clau l’any 2030, i entre aquestes s’hi inclou els gasos renovables.

Addicionalment, el desenvolupament del gas renovable contribuirà a complir els objectius d’energia i clima de la Unió Europea, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle i augmentant l’ús d’energies renovables.

Energia verda

El gas renovable na energia verda, de la qual el biometà és el seu principal exponent. Aquest biometà s’obté a partir de l’aprofitament de residus orgànics, té un balanç neutre d’emissions de CO2 i és totalment intercanviable pel gas natural, i això fa que es pugui distribuir a través dels més de 87.000 quilòmetres de la infraestructura gasista existent:
• Sense necessitat de realitzar inversions (ni públiques ni privades) per tal de transformar ni les infraestructures de xarxes ni dels equipaments de consum dels usuaris.
• A més, es pot emprar en les mateixes aplicacions i usos energètics a llars, indústries, comerç i també per a la mobilitat en el transport.

El biometà és, a més, el més gran impulsor energètic de l’economia circular ja que ofereix una solució al problema de la gestió de residus orgànics mitjançant la valorització dels recursos (producció d’energia renovable i de bio productes principalment fertilitzants) i impulsa alhora el desenvolupament de zones rurals mitjançant la creació de llocs de treball i de la dinamització de l’activitat econòmica.

REGATRACE

Renewable GAs TRAde Center in Europe és una acció innovadora, formada per 15 organitzacions de deu països europeus, i co-finançada per la Comissió Europea dins el Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020.

Entre les iniciatives a desenvolupar per REGATRACE, en destaquen:
• La creació del sistema europeu de GdO de biometà i gasos renovables.
• L’establiment d’organismes emissors nacionals de GdO.
• La integració de les GdO de diferents tecnologies de gasos renovables amb els sistemes de GdO elèctrics i de l’hidrogen.
• La creació d’una xarxa d’organismes emissors, incloent els registres nacionals de biometà existents, i instaurant organismes emissors als països objectiu del projecte (Bèlgica, Espanya, Irlanda, Itàlia, Polònia, Lituània y Romania).
• REGATRACE prepararà el terreny per a establir registres nacionals de biometà a altres països com ara Croàcia, Grècia, República Txeca, Letònia, Ucraïna, Eslovènia i Suècia.

Sobre NEDGIA

NEDGIA és l’empresa líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya on opera a través de diferents societats a onze comunitats autònomes. L’empresa subministra gas natural al 70% dels consumidors d’Espanya i supera els 5,4 milions de punts de subministrament, amb més de 53.800 quilòmetres de xarxes a prop de 1.150 municipis.