Nedgia llança la seva nova política comercial adreçada a instal·ladors per incentivar les noves connexions de gas

Corporatiu

La distribuïdora de gas del grup Naturgy presenta la seva nova estratègia comercial per al 2023 promovent el creixement.

Nedgia contribueix a agilitar el procés de posada en servei de nous clients de gas, dotant els instal·ladors de noves eines digitals i oferint més incentius per connexió a la xarxa.

  • Es reforça la col·laboració amb més de 4.000 empreses instal·ladores i professionals del sector impulsant la seva activitat amb incentius econòmics.

Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, ha llançat recentment la seva nova oferta pública adreçada a professionals i empreses instal·ladores a totes les comunitats autònomes on té presència. Aquesta nova estratègia impulsa el sector d’instal·ladors de gas, ja que pot arribar a beneficiar més de 4.000 empreses i enfortir la relació de proximitat amb els gremis i associacions a què pertanyen.

Aquesta oferta pública permet als instal·ladors acreditats per l’òrgan competent de la comunitat autònoma rebre un incentiu econòmic per la tramitació de noves sol·licituds de connexió a la xarxa de distribució de gas de Nedgia. Al seu torn, les empreses instal·ladores poden aplicar als clients ofertes i descomptes per a la instal·lació de gas natural.

Avantatges per a nous clients de gas

Per als clients que sol·licitin una instal·lació directament a Nedgia, a través dels seus canals digitals o telefònic, també tindran beneficis econòmics. Nedgia ofereix ofertes i campanyes segmentades que consisteixen en una transferència al compte bancari del client, una vegada s’ha dut a terme la posada en servei. Amb aquesta ajuda per part de Nedgia, el client minimitza la inversió que ha de fer per disposar de la seva instal·lació.

Se simplifiquen les gestions per al client, que tindrà el seu instal·lador com a interlocutor de referència. Això suposa més rapidesa i qualitat en la posada en servei, en reforçar-se la coordinació entre Nedgia i l’instal·lador. D’altra banda, els nous clients es podran beneficiar d’ofertes i descomptes en el preu de la seva instal·lació reduint el cost de la seva inversió.

Avantatges per a empreses instal·ladores

A les empreses instal·ladores, l’adhesió a l’Oferta Pública de Nedgia els permet tenir un avantatge competitiu i una oportunitat per fidelitzar els seus clients. Suposa, a més, un ingrés addicional, en rebre una compensació econòmica per l’activitat comercial i la gestió de les sol·licituds de connexió dels seus clients a la xarxa de gas de Nedgia. També facilita la tasca comercial de l’empresa instal·ladora amb ofertes i finançaments per a la instal·lació dels seus clients. A més, a través de l’accés als sistemes de Nedgia, l’empresa instal·ladora podrà acompanyar el seu client en el procés de posada en servei, ja que sempre disposarà de la informació actualitzada.

D’altra banda, l’instal·lador que vulgui rebre les demandes d’alta de gas dels clients a través dels canals habilitats per a això de Nedgia, podrà donar-se d’alta a l’Àrea Privada (Marketplace de Nedgia) i publicar un perfil amb les seves tarifes, sense cap mena de cost. Les ofertes disponibles segons comunitat autònoma poden consultar-se aquí.

L’instal·lador pot disposar, a més, d’una plataforma d’atenció especialitzada (900 500 405), tenir presència al Marketplace de Nedgia, accés a l’Àrea Privada per a la gestió i el seguiment de les sol·licituds i tenir el suport de les associacions d’instal·ladors amb convenis amb Nedgia.

Com adherir-se a l’Oferta Pública 2023

Totes aquelles empreses instal·ladores o personal autònom que encara no estiguin col·laborant amb Nedgia, però tinguin interès a beneficiar-se de tots els avantatges, poden inscriure’s de manera gratuïta a través de l’Àrea Privada de Col·laboradors Nedgia, accedint a través de l’enllaç següent Donar-se d’alta, emplenant el formulari i adjuntant la documentació requerida.

Sobre Nedgia

La filial del grup Naturgy és la companyia líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya, on opera en 11 comunitats autònomes i 1.150 municipis. Disposa de més de 5,4 milions de punts de subministrament, que representen el 70% dels consumidors. El seu actiu principal són els més de 57.000 quilòmetres de xarxes que permeten fer arribar avui dia, de manera segura i eficient, el subministrament energètic de gas natural i de gas renovable (biometà), i també d’hidrogen en el futur. La innovació, la proximitat i l’atenció al client formen part de la seva raó de ser i caracteritzen la seva activitat.