Nedgia llança una Oferta Pública dirigida a instal·ladors per incentivar les connexions de gas

Nedgia Oferta pública 2022 Corporatiu

Nedgia, la distribuïdora de gas del Grup Naturgy, ha llançat, després de dos anys, una Oferta Pública dirigida a professionals i empreses instal·ladores a totes les comunitats autònomes on és present. L’Oferta suposa un impuls per al sector d’instal·ladors de gas, ja que pot arribar a beneficiar més de 4.000 empreses i enfortir la relació de proximitat amb els gremis i associacions a què pertanyen.

Aquesta Oferta Pública de Nedgia permet als instal·ladors acreditats per l’òrgan competent de la comunitat autònoma rebre un incentiu econòmic per la tramitació de noves sol·licituds de connexió a la xarxa de gas natural de clients. Al seu torn, les empreses instal·ladores poden aplicar als clients ofertes i descomptes per a la instal·lació de gas natural.

Avantatges per a empreses instal·ladores

Per a les empreses instal·ladores, l’adhesió a aquesta Oferta Pública de Nedgia suposa un avantatge competitiu i una oportunitat per fidelitzar els seus clients. Suposa, a més, un ingrés addicional, en rebre una compensació econòmica per l’activitat comercial i la gestió de les sol·licituds de connexió dels seus clients a la xarxa de gas de Nedgia. També facilita la tasca comercial de l’empresa instal·ladora amb ofertes i finançaments per a la instal·lació dels seus clients. A més, a través de l’accés als sistemes de Nedgia, l’empresa instal·ladora podrà acompanyar el seu client en el procés de posada en marxa del gas, ja que sempre disposarà de la informació actualitzada.

Avantatges per a nous clients de gas

Se simplifiquen les gestions per al client, que tindrà el seu instal·lador com a interlocutor de referència. Això suposa més rapidesa i qualitat en la posada en servei, en reforçar-se la coordinació entre Nedgia i l’instal·lador. D’altra banda, els nous clients es podran beneficiar de descomptes en el preu de la seva instal·lació reduint el seu cost.

Sobre Nedgia

La filial del grup Naturgy és la companyia líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya, on opera en 11 comunitats autònomes i 1.150 municipis. Disposa de més de 5,4 milions de punts de subministrament, que suposen el 70% dels consumidors. El seu actiu principal són els més de 54.000 quilòmetres de xarxes que permeten fer arribar avui dia, de manera segura i eficient, el subministrament energètic de gas natural i de gas renovable (biometà), i també d’hidrogen en el futur. La innovació, la proximitat i l’atenció al client formen part de la seva raó de ser i caracteritzen la seva activitat.