NEDGIA, nou soci d’European Renewable Gas Registry (ERGaR), la principal associació empresarial de gas renovable d’Europa

ERGaR logotip Corporatiu

La companyia avança en la seva ferma aposta pel gas renovable com a solució per contribuir a la descarbonització de l’economia.

NEDGIA, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, ha ingressat com a sòcia de l’European Renewable Gas Registry (ERGaR), l’organització que reuneix els principals agents d’interès del gas renovable d’Europa i que té per objectiu desenvolupar el mercat europeu de gasos renovables.  

Com a part integrant d’ERGaR, NEDGIA avança en la seva ferma aposta pel gas renovable com a solució per contribuir a la descarbonització de l’economia. La companyia col·labora en el desenvolupament de projectes de demostració i innovació en els processos de producció i reducció de costos, i participa en els principals grups de treball d’interès amb altres empreses del sector i amb les administracions públiques per compartir experiències i alinear les visions que tenen els diversos agents del desenvolupament del gas renovable. 

 

Energia verda 

El gas renovable és una energia verda amb balanç nul d’emissions de CO2 que és totalment intercanviable pel gas natural, de manera que es pot distribuir a través dels més de 87.0000 quilòmetres de la infraestructura gasista existent i es pot emprar amb les mateixes aplicacions energètiques a cases, indústries, comerços i també per a mobilitat en el transport. 

El desenvolupament del gas renovable contribuirà al compliment d’alguns dels objectius d’energia i clima de la Unió Europea, reduint les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i augmentant l’ús de les energies renovables. A més, és l’impulsor energètic més important de l’economia circular: ofereix una solució al problema de la gestió de residus orgànics per mitjà de la valoració dels recursos (producció d’energia renovable i de bioproductes, principalment biofertilitzants) i impulsa el desenvolupament de zones rurals amb la creació de llocs de treball i la dinamització de l’activitat econòmica. 

 

Registre europeu de gas renovable 

ERGaR és l’organització que reuneix els principals agents d’interès en el sector europeu del gas renovable i té per objectiu desenvolupar el mercat europeu de gasos renovables.  

Formada per més d’una vintena de membres (només hi ha dues empreses d’Espanya), ERGaR aspira a convertir-se en l’organització reconeguda a tot Europa per administrar i balancejar els volums de gas renovable distribuïts virtualment per la xarxa europea de gas natural. 

 

Sobre NEDGIA 

NEDGIA és la companyia líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya, on opera per mitjà de les diverses companyies a onze comunitats autònomes. L’empresa subministra gas natural al 70 % dels consumidors a Espanya: supera els 5,4 milions de punts de subministrament i disposa de més de 52.400 quilòmetres de xarxes a 1.150 municipis espanyols.