Participem en una nova edició del “Plan Renove Privado de Salas de Calderas” de la Comunitat de Madrid

Gran consum, gas natural, comunitat de veïns Distribució

La nostra distribuïdora Nedgia Madrid ha renovat la seva participació en una nova edició del “Plan Renove Privado de Salas de Calderas”, en col·laboració amb la Fundació de l’Energia de la Comunitat de Madrid, l’Associació d’Empreses del Sector de les Instal·lacions i l’Energia (AGREMIA), l’Associació de Fabricants i Emissors Generadors de Calor (FEGECA) i les companyies distribuïdores de gas Madrileña Red de Gas i Redexis Gas.

Les ajudes d’aquest nou pla per a l’any 2021, que estan destinades a la substitució de calderes de carbó i de gasoil per altres de més eficients que funcionen amb gas natural, tenen per objectiu incrementar la seguretat i l’eficiència de les instal·lacions comunes de calefacció. Gràcies a aquests incentius, en les dues últimes edicions es van substituir més de 100 calderes de carbó i 200 de gasoil, la qual cosa ha contribuït a reduir l’emissió de partícules contaminants i millorar la qualitat de l’aire a la Comunitat de Madrid.

Es podran acollir a aquest pla totes aquelles substitucions fetes des de l’1 de novembre de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, si compleixen, entre d’altres, les condicions següents:

  • Els aparells que s’instal·lin han de ser nous.
  • En cap cas no es podrà acollir al Plan Renove la compra sense instal·lació, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la factura corresponent emesa per l’instal·lador adherit al Plan Renove que faci la substitució.
  • Les calderes que s’instal·lin han de sortir a la llista de calderes de condensació acceptades en aquest Plan Renove.
  • Els generadors de calor substituïts han de ser inutilitzats, la qual cosa s’acreditarà mitjançant certificació expedida per l’instal·lador adherit al Plan Renove.

L’import dels incentius del Plan Renove vindrà determinat per la potència tèrmica de les noves calderes instal·lades i constarà de dues parts: un incentiu aportat per l’empresa distribuïdora i un altre, per l’empresa instal·ladora.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes poden ser, a més de les comunitats de propietaris, les persones físiques o jurídiques, siguin titulars o arrendataris, de finques de dos o més habitatges, o edificis d’habitatges en règim de comunitat de béns, empreses o edificis del sector terciari amb potència tèrmica nominal superior a 70 kW.

Tal com va passar en l’edició anterior, la tramitació d’aquest Plan Renove s’ha de fer exclusivament de manera telemàtica i es mantenen tant els requisits del 2020 per accedir a l’incentiu com la quantia dels seus imports. Aquesta ajuda, que és compatible amb qualsevol altra de caràcter públic o privat, es podrà sol·licitar a través de www.cambiatucaldera.com.

Una energia eficient i sostenible

El gas natural és una energia segura i sostenible, que aporta confort i qualitat de vida a les llars. A més, ofereix un preu molt competitiu i estable, i és una energia de subministrament continu, per la qual cosa no requereix un espai per emmagatzemar-la.

L’ús del gas natural té importants avantatges ambientals, com la millora de la qualitat de l’aire, ja que redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, que són la principal causa dels problemes respiratoris i cardíacs derivats de la contaminació als entorns urbans.

Sobre Nedgia Madrid

La distribuïdora de gas del grup Naturgy a la Comunitat de Madrid disposa de més de 900.000 punts de subministrament en 28 municipis. El seu actiu principal són els més de 4.500 quilòmetres de xarxes que permeten fer arribar avui dia, de manera segura i eficient, el subministrament energètic de gas natural i també la distribució de gas renovable, i també d’hidrogen en el futur. La innovació, la proximitat i l’atenció al client formen part de la seva raó de ser i caracteritzen la seva activitat.