Impulsem la digitalització del sector energètic

Participem en diversos projectes per a la transformació digital del sector de les utilities (empreses de subministrament de serveis) amb l’objectiu d’incorporar i desenvolupar eines i solucions 4.0 que garanteixin la millora dels serveis i la seguretat de xarxes i infraestructures.

Operari Nedgia comptador gas natural

Concretament, col·laborem en tres projectes (SENIX: sensorització i inspecció de xarxes, MODEM: models predictius i gestió de la demanda i ACTIV: operació i gestió avançada d’actius), que es van iniciar el desembre de 2017 i finalitzen l’abril de 2021. En els dos primers, a més, participem com a líders i coordinem el treball d’empreses del sector de la recerca, centres tecnològics i universitats. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el projecte RIS3CAT, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d’ACCIÓ-Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la qual Nedgia està adherida.

Logo Utilities 4.0
Logo Acció Generalitat de Catalunya
Logo Unió Europea FEDER

SENIX: sensorització i inspecció de xarxes

(COMRDI16-1-0055)

El projecte SENIX té per objectiu investigar i utilitzar les noves tecnologies per digitalitzar i automatitzar les tasques d’inspecció i gestió de xarxes de les utilities i millorar la seguretat i el rendiment de les xarxes de gas i aigua.

MODEM: models predictius i gestió de la demanda

(COMRDI16-1-0057)

El proyecto MODEM tiene como objetivo el desarrollo y la validación de modelos predictivos y de gestión de la demanda para implementarlos en el sector de las utilities. Con los resultados obtenidos se busca conseguir una gestión más sostenible y eficiente de los recursos, avanzar en la transformación digital del sector (contadores digitales e inteligencia de redes) y generar estrategias de servicio adaptadas a las necesidades de un cliente cada más activo y exigente.

En el marco del proyecto MODEM, ponemos en marcha en la localidad de El Papiol (Barcelona) una prueba piloto para obtener los datos de consumo del contador de gas natural a través de un sistema de telemedida.

ACTIV: operació i gestió avançada d’actius

(COMRDI16-1-0054)

La iniciativa ACTIV busca transformar la gestió digital dels actius i processos en els serveis i xarxes que presten les utilities amb l’objectiu d’oferir un millor servei als ciutadans.