Posem en marxa, amb l’Ajuntament d’El Papiol, una prova pilot pionera per a l’obtenció de dades de consum del comptador de gas natural a través d’un sistema de telemesura.
La iniciativa s’emmarca en el projecte RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya, que disposa del finançament dels fons europeus FEDER.
Calle de El Papiol (Barcelona)

El Papiol, 1.228 punts de subministrament

La prova pilot consisteix en la instal·lació de dispositius de telemesura en els comptadors de gas natural de tots els punts de subministrament del municipi d’El Papiol (Barcelona).

Per a això, cal instal·lar un element transmissor de dades de mida petita en els comptadors de gas natural dels 1.228 punts de subministrament de la localitat.

Durant la prova pilot, que durarà 20 mesos aproximadament, Nedgia obtindrà dades de consum del comptador que s’utilitzaran, exclusivament, en el marc d’aquesta iniciativa d’R+D+I a fi d’avançar en la millora i la digitalització dels serveis que realitzem com a distribuïdora de gas natural.

Els clients de Nedgia a El Papiol rebran una carta informativa amb tots els detalls d’aquesta prova pilot i a les finques es col·locarà un cartell informatiu per facilitar la logística de la instal·lació.

Instal·lació en 15 minuts i sense cost per al client

Les operacions per a la instal·lació de l’element transmissor no tindran cap cost per al client, ja que serà assumit per Nedgia. La instal·lació, que es realitza en 15 minuts i no cal interrompre el subministrament de gas natural, no implica cap canvi en el funcionament del comptador ni en la manera de registrar el consum, de manera que la presa de lectures i la facturació del gas natural consumit es continuarà fent com fins ara.

Si el dispositiu no és compatible amb el comptador de gas natural que hi ha instal·lat, la companyia anticiparà la data i l’hora del canvi i els tècnics de Nedgia el substituiran per un de nou amb les mateixes característiques, on col·locaran el mòdul transmissor. El temps d’interrupció del subministrament serà inferior a mitja hora.

Les dades i la informació recollida seran tractades sota els estrictes criteris de protecció de dades de la normativa europea actualment vigent i s’utilitzaran exclusivament per a finalitats científiques del projecte.

Una vegada finalitzada la prova pilot, la companyia contactarà amb els clients per retirar l’equip transmissor i deixar el comptador en la situació prèvia a l’anàlisi.

Logo Utilities 4.0

Projecte RIS3CAT

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte RIS3CAT (P4 MODEM) cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d’ACCIÓ-Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la qual Nedgia està adherida.

Es tracta d’un projecte per a la transformació digital del sector de les utilities (empreses de subministrament de serveis), que es basa en la incorporació i el desenvolupament d’eines i soluciones 4.0 que garanteixin la millora dels serveis i la seguretat de xarxes i infraestructures.

Logos Acció y Feder