Sumem 70 GWh anuals de gas renovable a la nostra xarxa de distribució

WB8_Les Ventes de Bourse (foto Waga Energy - Suez) Distribució

Tanquem un acord amb la companyia francesa Waga Energy per a la injecció del biometà que es generarà en el dipòsit controlat de Ferrovial Servicios de Can Mata, a prop de Barcelona.

Incrementem el volum de gas renovable que circularà la nostra xarxa. Hem signat un contracte amb l’empresa Waga Energy, que desenvoluparà amb Ferrovial Servicios un projecte d’injecció de biometà a gran escala a partir dels residus situats en el dipòsit controlat de Can Mata, als Hostalets de Pierola (Barcelona) de Ferrovial Servicios. Es tracta del primer projecte de gas renovable d’un dipòsit controlat que es finançarà mitjançant un contracte de compra d’energia a llarg termini a Europa.

Construirem més de 4 quilòmetres de canalització per connectar la unitat de purificació WAGABOX®, instal·lada a Can Mata, a la nostra xarxa de distribució. La tecnologia desenvolupada per Waga Energy, que començarà a operar el proper any, tractarà fins a 2.200 m3/h del biogàs resultant de la degradació de la matèria orgànica continguda als residus emmagatzemats per extreure’n biometà. El projecte d’injecció de biometà del dipòsit de Ferrovial Servicios representa una inversió de 7,5 milions d’euros, finançats per Waga Energy.

Els 70 GWh de gas renovable a l’any que s’injectaran a la nostra xarxa, gràcies al projecte PPA desenvolupat per Waga Energy i Ferrovial Servicios, equivalen al consum de 14.000 llars espanyoles i suposarà un estalvi en emissions de 17.000 tones de CO2, equivalent a la plantació d’aproximadament 800.000 arbres. D’aquesta manera, el grup Naturgy avança en el compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular recollit en el seu Pla global de medi ambient fins al 2022. El 2019 el grup Naturgy va reduir les seves emissions globals de CO2 en un 16%.

Per al nostre responsable de Desenvolupament de Nous Negocis, Francisco Torres, “la participació en aquest projecte és un pas més en la nostra aposta per la descarbonització de la infraestructura gasista. La incorporació progressiva dels gasos renovables, com el biometà o l’hidrogen, al sistema gasista espanyol és un element clau per assolir els objectius de descarbonització de l’economia per al 2030 i el 2050. A més, el gas renovable i l’ús de la infraestructura gasista és la manera més eficaç i barata de descarbonitzar les llars, a més de la resta de sectors econòmics connectats a la xarxa.”

Aquest projecte, que suposa un gran pas endavant en el nostre compromís amb la descarbonització i l’economia circular, s’uneix a l’acord que signem amb l’empresa Torre Santamaría, que produirà 30 GWh de biometà a l’any que injectarà a la nostra xarxa de Lleida, i a la instal·lació a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) on ultimem la posada en marxa de la primera planta que injectarà gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució.

Factor clau en la descarbonització

Les infraestructures de distribució de gas són determinants en el procés de descarbonització, ja que ja distribueixen gas renovable i en un futur podrà circular-hi també hidrogen.

El biometà és el vector energètic que més contribueix a l’economia circular (el residu es converteix en recurs). A més, té una petjada de carboni negativa si es considera tota la cadena de producció, per la qual cosa juga un paper fonamental en la descarbonització de l’economia i en la lluita contra el canvi climàtic.

La nostra companyia té una gran capacitat per dur a terme aquest tipus de projectes gràcies a la fortalesa de la nostra xarxa de distribució, que està preparada per poder distribuir gasos renovables gràcies a les inversions realitzades en els últims anys, la infraestructura gasista existent a Espanya i la seva contribució a la seguretat del subministrament.

 

Sobre Waga Energy

 Waga Energy és una jove i innovadora empresa francesa compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic. Creada el 2015 a la conca industrial de Grenoble, desplega una tecnologia de purificació única, que combina la filtració per membrana i la destil·lació criogènica, per valoritzar el biogàs d’abocador en forma de biometà. Waga Energy finança, construeix i opera les seves unitats de purificació, anomenades WAGABOX®, a través de contractes a llarg termini amb operadors d’abocadors, i genera ingressos a través de la venda del biometà produït.

 

Sobre Ferrovial Servicios

 Ferrovial Servicios contribueix al desenvolupament sostenible dels mercats en els quals opera, a través del disseny de solucions eficients, integrals i apostant per l’economia circular. Amb una presència estable a Espanya, el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, Portugal, Xile i Qatar, és un referent internacional en la prestació de serveis per a infraestructures i ciutats als sectors del transport, medi ambient, energia, salut, indústria i gestió d’instal·lacions.

 

Dipòsit de Can Mata
Dipòsit de Can Mata