Ultimem la posada en marxa de la primera instal·lació per injectar gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució

Distribució

La instal·lació, situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), podrà injectar 12 GWh/any a la nostra xarxa, equivalent al consum de 3.200 habitatges amb gas natural i evitarà l’emissió a l’atmosfera d’aproximadament 2.500 tones de CO2/any, equivalents a plantar uns 5.000 arbres.

Estem ultimant la posada en marxa de la primera instal·lació per injectar gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució de gas. Aquesta instal·lació, situada al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) al costat de l’abocador de residus Elena, suposarà una inversió de 2,2 milions d’euros i produirà 12 GWh/any de biometà que serà injectat a la nostra xarxa, la qual cosa equival al consum anual de 3.200 llars i evitarà l’emissió a l’atmosfera d’aproximadament 2.500 tones de CO2/any, equivalents a plantar uns 5.000 arbres.

Avui ha tingut lloc una visita institucional a les obres d’aquesta nova planta, que ha comptat amb la presència del nostre conseller delegat de Nedgia, Narcís de Carreras; el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramón Tremosa; el director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Manel Torrent; l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, i el director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès del Parc de l’Alba, Pere Solà, que és on es troba ubicada la instal·lació.

Amb aquest nou projecte, la companyia fa un pas més en la seva aposta per la transició energètica i l’economia circular, mentre se situa a l’avantguarda en innovació per poder desenvolupar aquest important vector energètic.

Aposta per l’economia circular i la cura del medi ambient

La producció i injecció de gasos renovables genera beneficis per a tots els agents involucrats:

  • Resol el problema ambiental de les emissions contaminants associades a la gestió de residus, el gas generat de les quals, fins ara, s’alliberava a l’atmosfera.
  • Valora residus d’origen urbà o d’explotacions agrícoles o ramaderes o d’estacions depuradores d’aigües residuals, i crea models d’economia circular en què el productor dels residus també es veu beneficiat.
  • Utilitza la xarxa de distribució existent per minimitzar la inversió necessària per adaptar el biogàs a la qualitat necessària per a injecció i consum, de manera que contribueix significativament als objectius de descarbonització d’energia fixats.
  • Impulsa el desenvolupament econòmic del medi rural i la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics.

La nostra xarxa de distribució està preparada per poder distribuir gasos renovables, gràcies a les inversions efectuades els darrers anys, i contribueix a la seguretat del subministrament. La nostra xarxa de Catalunya es troba molt a prop de les principals àrees potencialment generadores de biometà (granges de purins i estacions depuradores d’aigües residuals), la qual cosa ho fa altament atractiu per a l’aprofitament del biogas.

La posada en marxa de la planta de Cerdanyola del Vallès és un clar reflex, a més, de la nostra aposta per la producció local, de cara a reduir la dependència energètica de l’exterior, alhora que es potencia una gestió sostenible dels residus generats i es fa un pas endavant cap a l’economia circular.