A actividade de Nedgia en España inclúe a distribución retribuída de gas e o transporte secundario, ademais das actividades non retribuídas de distribución.