Avanzamos no noso compromiso coa transición enerxética ao vehicular nas nosas redes preto de 1.262 GWh para mobilidade

GNC muller con máscara recargando vehículo Mobilidade

Durante o pasado ano, seguimos avanzando no noso compromiso coa transición enerxética ao vehicular a través das nosas redes 1.262 GWh de gas natural que se destinaron a mobilidade sostible.

Nun complexo exercicio marcado pola redución da mobilidade asociada aos efectos da COVID-19, o gas vehiculado apenas reduciuse un 5 %, fronte aos 1.326 GWh do 2019, nun ano que freou o incremento que estaba a experimentar o consumo de gas natural vehicular (ECO-G) no noso país, que crecera a un ritmo do 33 % anual nos últimos cinco exercicios.

Por comunidades autónomas, as nosas redes de gas natural na Comunidade de Madrid e Cataluña lideraron a clasificación das zonas que máis ECO-G vehicularon, cun 50 % e un 27 %, respectivamente. Estes datos coinciden coas cifras que achega GASNAM (Asociación ibérica que promove o gas natural, o gas renovable e o hidróxeno na mobilidade terrestre e marítima), que tamén sitúa a Comunidade de Madrid e Cataluña como as CCAA que rexistraron un maior número de matriculacións a gas natural durante o pasado ano (3.197 e 1.093 vehículos) e que tamén concentraron un maior número de gasineiras públicas (20 e 18, respectivamente).

No tocante ao número de gasineiras conectadas á nosa rede de gas natural, durante o 2020 sumáronse tres novas instalacións (dúas gasineiras públicas en Dos Hermanas e Granada, e unha privada en Valladolid), polo que xa hai casi dun centenar de estacións de abastecemento públicas e privadas, que están conectadas á nosa rede de gas natural. Actualmente, o número de estacións de abastecemento de ECO-G no noso país sitúase preto das 140 instalacións públicas.

Mellor calidade do aire

O uso do gas natural como carburante ten importantes vantaxes ambientais, como a mellora da calidade do aire, xa que reduce en máis dun 85 % as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100 % as partículas en suspensión, que son a principal causa dos problemas respiratorios e cardíacos derivados da contaminación nos ámbitos urbanos. Ademais, os motores de gas natural producen ata un 50% menos de emisión sonora e vibracións que os motores diésel.

Grazas ao uso de ECO-G, durante o pasado ano deixáronse de emitir á atmosfera máis de 64.300 toneladas de CO2, que é o mesmo CO2 que absorberían máis de 3,2 millóns de árbores nunha superficie equivalente ao dobre do parque da Casa de Campo na cidade de Madrid.

Unha aposta eficiente e sostible

A mobilidade sostible con gas natural, ademais de ser unha tecnoloxía madura, segura, doada e rápida de abastecer, é a única alternativa que ofrece solucións para todas as necesidades de mobilidade, dende o transporte de mercadorías de longo percorrido ata os desprazamentos urbanos.

Ademais, os vehículos que utilizan este combustible teñen a etiqueta ECO da Dirección Xeral de Tráfico, polo que gozan de diversas vantaxes como a libre circulación no centro das grandes cidades como Madrid ou Barcelona ou en períodos de restricións de acceso por episodios de alta contaminación, incentivos fiscais ou bonificacións nas zonas de estacionamento regulado, entre outras.

ECO-G tamén é un combustible para mobilidade moi competitivo dende o punto de vista económico se se compara co gasóleo e a gasolina, e pódense acadar aforros de entre o 25 % e o 50 %, en función da solución adoptada.

Segundo datos de GASNAM, o parque de vehículos de gas natural continuou crecendo no noso país e pechou o pasado exercicio con case 30.000 unidades, un 25 % máis que en 2019. O incremento máis notable produciuse no segmento dos turismos, que creceu un 30 %, seguido polo das furgonetas, que xa se achega as 5.400 unidades, un 27 % máis.