A adaptación da rede europea de gas para a distribución de hidróxeno pode lograr aforros de 41.000 millóns de euros na infraestrutura enerxética.

Portada informe Ready4H2 Corporativo

Un novo informe de Ready4H2, no que participan un total de 90 distribuidoras europeas en 17 países, amosa como as redes de distribución de gas agregarán un valor significativo ao futuro desenvolvemento europeo do hidróxeno, facendo posible a consecución dos ambiciosos obxectivos climático do paquete Fit-for-55 da Unión europea.

O informe demostra como nun escenario futuro de descarbonización que inclúa volumes significativos de hidróxeno e metano verde, o investimento nunha infraestrutura combinada de electricidade e gas é capaz de reducir en 41.000 millóns EUR os investimentos anuais de 2031 a 2050 na infraestrutura enerxética, se o comparamos cun escenario que dependa en gran medida da electrificación.

“No camiño cara a descarbonización en Europa, buscamos a forma máis rendible de alcanzar a descarbonización (o net zero). Ao centrarnos na conversión das redes de distribución de gas a hidróxeno, cremos estar un paso máis cerca dese obxectivo”, apunta Peter Kristensen, presidente de Ready4H2.

A incorporación do hidróxeno na infraestrutura de gas permite a integración da crecente produción de enerxía renovable intermitente.

Un problema futuro para o sistema eléctrico europeo é a vulnerabilidade fronte a padróns climáticos inestables, xa que se conectan á rede grandes volumes de fontes de enerxía renovable, como a solar e a eólica.

Para garantir a subministración continua de enerxía durante os períodos nubrados ou sen vento, necesítase unha capacidade de almacenamento duradeira e de acción rápida a grande escala.  Dada a necesidade de dispor de instalacións de almacenamento subterráneo a grande escala vinculadas á produción de hidróxeno, a infraestrutura de gas ten un papel fundamental para prover o devandito almacenamento e garantir unha subministración de enerxía seguro e fiable.

“Nas próximas décadas, o sistema enerxético europeo volverase cada vez máis dependente de fontes de enerxía non xestionables, cunha previsión de capacidade eólica e solar que aumentará a case 1.000 GW. As condicións climáticas cambiantes poden conducir a unha redución sostida da xeración de enerxía eólica e solar. Isto ocorre varias veces ao ano durante varios días consecutivos, moito máis tempo do que as baterías poden proporcionar como apoio” sinala Peter Kristensen. Así mesmo, engade que, “para garantir a subministración continua de enerxía durante estes períodos, necesítase unha capacidade de almacenamento a grande escala, que os operadores locais de infraestrutura de gas poden ofrecer”.

Este informe pódese consultar na web de Ready4H2: www.ready4h2.com

 

Sobre Ready4H2

90 distribuidoras de 17 países europeos constituíron “Ready4H2”, entre elas as cinco distribuidoras de gas españolas (Nedgia, Nortegas, Madrileña Red de Gas, Redexis e Gas Extremadura). A iniciativa busca facilitar a posta en marcha dun marco normativo nacional e europeo para o desenvolvemento do hidróxeno, que aproveite o potencial da infraestrutura europea de gas e, polo tanto, beneficie aos cidadáns e ao cumprimento do obxectivo de neutralidade de carbono fixado pola UE, a través de compartir coñecemento e experiencia adquiridos en proxectos propios e en colaboración con outros axentes locais da cadea de valor do hidróxeno en cada país.

 

Sobre Nedgia

A filial do grupo Naturgy, é a compañía líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera en 11 comunidades autónomas e 1.150 concellos. Conta con máis de 5,4 millóns de puntos de subministración que supoñen o 70 % dos consumidores. O seu principal activo son os máis de 54.000 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e de gas renovable (biometano), así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.